Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybar energi för uppvärmning av kommunala lokaler

Indikator SE. 5.2.2. 2

Kristianstads kommuns egen verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.
Indikatorn visar andelen förnybar energi som används för uppvärmning av de fastigheter som C4 Teknik förvaltar.

Andel förnybar energi för uppvärmning av lokaler som förvaltas av C4 Teknik

Datakälla: C4 Teknik
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2010
Senaste värdet:
98 % (2020)
Utgångsvärde:
95 % (2010)
Målvärde:
100 % (2020)

Kommentar

Sedan slutet av 1990-talet har C4 teknik som förvaltar kommunala fastigheter arbetat med att ersätta olja och el med förnybara energikällor. Inom planerade fjärrvärmeområden har värme från biobränsleeldade fjärrvärmeanläggningar varit ett självklart val. Utanför fjärrvärmeområde har olja ersatts med pellets. Sedan 2010 har kommunen haft bra miljöval på elhandel.

Vid varma år, t.ex. 2017, så syns det att man har använt sig av mindre förbrukning totalt, men av mer olja. Detta beror på att pelletspannor inte fungerar på så låg effekt, så att man får ersätta dem med olja. Till följd av en högre förbrukning av olja men lägre förbrukning totalt blir andelen av vad som är förnybar energi lägre. Detta kan vara missvisande för användningen av förnybar energi.

C4-teknik arbetar med att byta ut fossilolja mot HVO Hydrerad Vegetabilisk Olja, samt så planerar man att fasa ut pelletspannor mot fjärrvärme/värmepumpar.

Uppdaterad: 2021-02-09