Gå direkt till sidans innehåll

Bränsle för uppvärmning av kommunala lokaler

Indikator SE. 5.2.2. 1

Kristianstads kommuns egen verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.

Bränsleslag för uppvärmning av kommunala lokaler

Datakälla: C4 Teknik
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
47840 MWh (2020)

Kommentar

Sedan slutet av 1990-talet har C4 teknik som förvaltar kommunala fastigheter arbetat med att ersätta olja och el med förnybara energikällor. Inom planerade fjärrvärmeområden har värme från biobränsleeldade fjärrvärmeanläggningar varit ett självklart val. Utanför fjärrvärmeområde har olja ersatts med pellets.
Statistiken för 2011 och 2012 var inte riktigt jämförbar med tidigare år eftersom ombyggnad pågick av rådhuskvarteret och av Nosabyskolan. Det innebar att kommunen istället hyrde in sig i privata fastighetsägares lokaler.

Vid varma år, t.ex. 2017, så syns det att man har använt sig av mindre förbrukning totalt, men av mer olja. Detta beror på att pelletspannor inte fungerar på så låg effekt, så att man får ersätta dem med olja. Till följd av en högre förbrukning av olja men lägre förbrukning totalt blir andelen av vad som är förnybar energi lägre. Detta kan vara missvisande för användningen av förnybar energi.

C4-teknik arbetar med att byta ut fossilolja mot HVO Hydrerad Vegetabilisk Olja, samt så planerar man att fasa ut pelletspannor mot fjärrvärme/värmepumpar.

Uppdaterad: 2021-02-19