Gå direkt till sidans innehåll

Andel förnybar energi i koncernens fordon

Indikator SE. 5.2.2. 3

Målet är fossilbränslefrihet år 2020. En handlingsplan om Fossilfria transporter antogs i 2018. I denna förslås bl.a. att en samordnad fordonsorganisation för förvaltningarna bör skapas.

Andel fossilbränslefritt drivmedel i koncernens fordon

Rad-id Datum Värde (%)

0

2015

46,00

1

2016

47,30

2

2017

58,00

3

2018

63,50

4

2019

65,42

5

2020

66,40

6

2021

75,70

Datakälla: Energikontoret Skåne

Kommentar

Trenden är positiv, men det blir sannolikt svårt att nå målet om fossilbränslefrihet år 2020. Ett problem är att ansvaret för anskaffning, uppföljning och skötsel av fordon är utspritt på ett stort antal handläggare och verksamheter. Det spridda ansvaret är sannolikt en anledning till svårigheterna att uppfylla gällande riktlinjer för fordon med hänsyn till miljömål.

En samordnad organisation för kommunens fordon skulle kunna leda till ett optimerat fordonsanvändande, bättre uppföljning, ökad grad av följsamhet till kommunens styrdokument och riktlinjer samt snabbare omställning till fossilbränslefritt. Dessutom är en strategi för laddinfrastruktur för elbilar på väg att tas fram. En omställning mot eldrivna transporter som komplement till biogas bedöms kunna innebära betydande effektivisering av och miljövinster inom transportsektorn.

Uppdaterad: 2022-09-19