Gå direkt till sidans innehåll

Bränsle för uppvärmning av kommunala lokaler

Indikator SE. 5.2.2. 1

Kristianstads kommuns egen verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.

Bränsleslag för uppvärmning av kommunala lokaler

Rad-id Mätområde Datum Värde (MWh)

0

Total

1998

70290

1

Total

1999

72050

2

Total

2000

79900

3

Total

2001

81060

4

Total

2002

80890

5

Total

2003

83770

6

Total

2004

82380

7

Total

2005

77060

8

Total

2006

72420

9

Total

2007

72810

10

Total

2008

66340

11

Total

2009

61720

12

Total

2010

58080

13

Total

2011

53480

14

Total

2012

51970

15

Total

2013

51980

16

Total

2014

49540

17

Total

2015

48200

18

Total

2016

48940

19

Total

2017

43600

20

Total

2018

45510

21

Total

2019

47470

22

Total

2020

47840

23

Biogas

1998

0,000

24

Biogas

1999

0,000

25

Biogas

2000

0,000

26

Biogas

2001

0,000

27

Biogas

2002

0,000

28

Biogas

2003

0,000

29

Biogas

2004

0,000

30

Biogas

2005

0,000

31

Biogas

2006

0,000

32

Biogas

2007

0,000

33

Biogas

2008

0,000

34

Biogas

2009

0,000

35

Biogas

2010

0,000

36

Biogas

2011

0,000

37

Biogas

2012

0,000

38

Biogas

2013

0,000

39

Biogas

2014

0,000

40

Biogas

2015

0,000

41

Biogas

2016

0,000

42

Biogas

2017

585,0

43

Biogas

2018

550,0

44

Biogas

2019

2653

45

Biogas

2020

4000

46

Bioolja

1998

0,000

47

Bioolja

1999

0,000

48

Bioolja

2000

0,000

49

Bioolja

2001

0,000

50

Bioolja

2002

0,000

51

Bioolja

2003

0,000

52

Bioolja

2004

0,000

53

Bioolja

2005

0,000

54

Bioolja

2006

0,000

55

Bioolja

2007

0,000

56

Bioolja

2008

0,000

57

Bioolja

2009

0,000

58

Bioolja

2010

0,000

59

Bioolja

2011

0,000

60

Bioolja

2012

0,000

61

Bioolja

2013

0,000

62

Bioolja

2014

0,000

63

Bioolja

2015

0,000

64

Bioolja

2016

0,000

65

Bioolja

2017

0,000

66

Bioolja

2018

291,0

67

Bioolja

2019

610,0

68

Bioolja

2020

1225

69

Biobränsle

1998

228,0

70

Biobränsle

1999

231,0

71

Biobränsle

2000

3219

72

Biobränsle

2001

8393

73

Biobränsle

2002

11100

74

Biobränsle

2003

12890

75

Biobränsle

2004

15200

76

Biobränsle

2005

14340

77

Biobränsle

2006

12130

78

Biobränsle

2007

14090

79

Biobränsle

2008

11610

80

Biobränsle

2009

11480

81

Biobränsle

2010

9542

82

Biobränsle

2011

8214

83

Biobränsle

2012

7932

84

Biobränsle

2013

7685

85

Biobränsle

2014

8347

86

Biobränsle

2015

7138

87

Biobränsle

2016

7129

88

Biobränsle

2017

6468

89

Biobränsle

2018

4762

90

Biobränsle

2019

3690

91

Biobränsle

2020

6502

92

Fjärrvärme

1998

27360

93

Fjärrvärme

1999

31650

94

Fjärrvärme

2000

37390

95

Fjärrvärme

2001

44640

96

Fjärrvärme

2002

50210

97

Fjärrvärme

2003

51960

98

Fjärrvärme

2004

50770

99

Fjärrvärme

2005

47390

100

Fjärrvärme

2006

46400

101

Fjärrvärme

2007

46010

102

Fjärrvärme

2008

42800

103

Fjärrvärme

2009

39490

104

Fjärrvärme

2010

38710

105

Fjärrvärme

2011

36610

106

Fjärrvärme

2012

36280

107

Fjärrvärme

2013

36930

108

Fjärrvärme

2014

34990

109

Fjärrvärme

2015

35320

110

Fjärrvärme

2016

37440

111

Fjärrvärme

2017

34280

112

Fjärrvärme

2018

38280

113

Fjärrvärme

2019

38170

114

Fjärrvärme

2020

35300

115

Olja,gasol

1998

32010

116

Olja,gasol

1999

29990

117

Olja,gasol

2000

28340

118

Olja,gasol

2001

17310

119

Olja,gasol

2002

8889

120

Olja,gasol

2003

8254

121

Olja,gasol

2004

5432

122

Olja,gasol

2005

5578

123

Olja,gasol

2006

5018

124

Olja,gasol

2007

4854

125

Olja,gasol

2008

3909

126

Olja,gasol

2009

3294

127

Olja,gasol

2010

3056

128

Olja,gasol

2011

2583

129

Olja,gasol

2012

2058

130

Olja,gasol

2013

1953

131

Olja,gasol

2014

1716

132

Olja,gasol

2015

2219

133

Olja,gasol

2016

1358

134

Olja,gasol

2017

2097

135

Olja,gasol

2018

1531

136

Olja,gasol

2019

2256

137

Olja,gasol

2020

635,0

138

Elvärme

1998

10690

139

Elvärme

1999

10180

140

Elvärme

2000

10950

141

Elvärme

2001

10720

142

Elvärme

2002

10690

143

Elvärme

2003

10670

144

Elvärme

2004

10980

145

Elvärme

2005

9753

146

Elvärme

2006

8875

147

Elvärme

2007

7859

148

Elvärme

2008

8016

149

Elvärme

2009

7454

150

Elvärme

2010

6781

151

Elvärme

2011

6079

152

Elvärme

2012

5699

153

Elvärme

2013

5404

154

Elvärme

2014

4484

155

Elvärme

2015

3519

156

Elvärme

2016

3003

157

Elvärme

2017

0,000

158

Elvärme

2018

0,000

159

Elvärme

2019

0,000

160

Elvärme

2020

0,000

Datakälla: C4 Teknik

Kommentar

Sedan slutet av 1990-talet har C4 teknik som förvaltar kommunala fastigheter arbetat med att ersätta olja och el med förnybara energikällor. Inom planerade fjärrvärmeområden har värme från biobränsleeldade fjärrvärmeanläggningar varit ett självklart val. Utanför fjärrvärmeområde har olja ersatts med pellets.
Statistiken för 2011 och 2012 var inte riktigt jämförbar med tidigare år eftersom ombyggnad pågick av rådhuskvarteret och av Nosabyskolan. Det innebar att kommunen istället hyrde in sig i privata fastighetsägares lokaler.

Vid varma år, t.ex. 2017, så syns det att man har använt sig av mindre förbrukning totalt, men av mer olja. Detta beror på att pelletspannor inte fungerar på så låg effekt, så att man får ersätta dem med olja. Till följd av en högre förbrukning av olja men lägre förbrukning totalt blir andelen av vad som är förnybar energi lägre. Detta kan vara missvisande för användningen av förnybar energi.

C4-teknik arbetar med att byta ut fossilolja mot HVO Hydrerad Vegetabilisk Olja, samt så planerar man att fasa ut pelletspannor mot fjärrvärme/värmepumpar.

Uppdaterad: 2021-02-19