Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av ammoniak

Indikator SE. 5.6.2. 3

Utsläpp av ammoniak kan bidra både till övergödning och försurning. Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket. Ammoniak avges från träck och urin i djurstallar och vid spridning av stallgödsel. Gödsel och urin från djur på bete avger också ammoniak till luften.

Utsläpp av ammoniak i Kristianstads kommun som geografiskt område (ton/år)

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
1130 ton/år (2021)
Utgångsvärde:
1240 ton/år (2010)
Mål:
0,00 ton/år

Kommentar

Jordbrukssektorn står för över 90 % av de lokala utsläppen.

Uppdaterad: 2024-01-16