Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av ammoniak

Indikator SE. 5.6.2. 3

Utsläpp av ammoniak kan bidra både till övergödning och försurning. Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket. Ammoniak avges från träck och urin i djurstallar och vid spridning av stallgödsel. Gödsel och urin från djur på bete avger också ammoniak till luften.

Utsläpp av ammoniak i Kristianstads kommun som geografiskt område (ton/år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/år)

0

Alla

1990

1300

1

Alla

2000

1210

2

Alla

2005

1240

3

Alla

2010

1240

4

Alla

2011

1280

5

Alla

2012

1120

6

Alla

2013

1170

7

Alla

2014

1160

8

Alla

2015

1250

9

Alla

2016

1200

10

Alla

2017

1230

11

Alla

2018

1180

12

Alla

2019

1180

13

Alla

2020

1150

14

Alla

2021

1130

15

Transporter

1990

14,5

16

Transporter

2000

38,4

17

Transporter

2005

35,2

18

Transporter

2010

30,2

19

Transporter

2011

25,4

20

Transporter

2012

24,3

21

Transporter

2013

22,1

22

Transporter

2014

20,1

23

Transporter

2015

18,5

24

Transporter

2016

17,3

25

Transporter

2017

17,2

26

Transporter

2018

15,6

27

Transporter

2019

14,1

28

Transporter

2020

12,2

29

Transporter

2021

11,8

30

Industri (energi och processer)

1990

2,38

31

Industri (energi och processer)

2000

1,22

32

Industri (energi och processer)

2005

1,11

33

Industri (energi och processer)

2010

0,90

34

Industri (energi och processer)

2011

0,72

35

Industri (energi och processer)

2012

0,76

36

Industri (energi och processer)

2013

0,71

37

Industri (energi och processer)

2014

0,75

38

Industri (energi och processer)

2015

0,79

39

Industri (energi och processer)

2016

0,73

40

Industri (energi och processer)

2017

0,72

41

Industri (energi och processer)

2018

0,81

42

Industri (energi och processer)

2019

0,74

43

Industri (energi och processer)

2020

0,67

44

Industri (energi och processer)

2021

0,70

45

Jordbruk

1990

1280

46

Jordbruk

2000

1150

47

Jordbruk

2005

1170

48

Jordbruk

2010

1190

49

Jordbruk

2011

1210

50

Jordbruk

2012

1050

51

Jordbruk

2013

1110

52

Jordbruk

2014

1090

53

Jordbruk

2015

1190

54

Jordbruk

2016

1140

55

Jordbruk

2017

1170

56

Jordbruk

2018

1130

57

Jordbruk

2019

1130

58

Jordbruk

2020

1090

59

Jordbruk

2021

1070

60

El och fjärrvärme

1990

1,12

61

El och fjärrvärme

2000

1,19

62

El och fjärrvärme

2005

1,55

63

El och fjärrvärme

2010

2,25

64

El och fjärrvärme

2011

1,90

65

El och fjärrvärme

2012

1,85

66

El och fjärrvärme

2013

1,85

67

El och fjärrvärme

2014

1,74

68

El och fjärrvärme

2015

1,83

69

El och fjärrvärme

2016

1,85

70

El och fjärrvärme

2017

1,85

71

El och fjärrvärme

2018

1,91

72

El och fjärrvärme

2019

2,00

73

El och fjärrvärme

2020

1,59

74

El och fjärrvärme

2021

2,10

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

2,25

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

1,24

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

1,20

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

1,24

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

1,21

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

1,14

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

1,08

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

1,04

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

1,01

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

1,04

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

1,03

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

0,98

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

0,93

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

0,92

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

0,90

90

Arbetsmaskiner

1990

0,050

91

Arbetsmaskiner

2000

0,050

92

Arbetsmaskiner

2005

0,050

93

Arbetsmaskiner

2010

0,060

94

Arbetsmaskiner

2011

0,050

95

Arbetsmaskiner

2012

0,050

96

Arbetsmaskiner

2013

0,050

97

Arbetsmaskiner

2014

0,050

98

Arbetsmaskiner

2015

0,050

99

Arbetsmaskiner

2016

0,060

100

Arbetsmaskiner

2017

0,060

101

Arbetsmaskiner

2018

0,060

102

Arbetsmaskiner

2019

0,060

103

Arbetsmaskiner

2020

0,070

104

Arbetsmaskiner

2021

0,100

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

0,29

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

0,19

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

0,20

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

0,15

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

0,15

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

0,15

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

0,14

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

0,14

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

0,13

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

0,13

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

0,13

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

0,12

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

0,12

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

0,12

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

0,100

120

Avfall (inkl. avlopp)

1990

6,25

121

Avfall (inkl. avlopp)

2000

20,4

122

Avfall (inkl. avlopp)

2005

31,6

123

Avfall (inkl. avlopp)

2010

22,2

124

Avfall (inkl. avlopp)

2011

44,1

125

Avfall (inkl. avlopp)

2012

41,0

126

Avfall (inkl. avlopp)

2013

36,2

127

Avfall (inkl. avlopp)

2014

40,6

128

Avfall (inkl. avlopp)

2015

40,4

129

Avfall (inkl. avlopp)

2016

35,4

130

Avfall (inkl. avlopp)

2017

34,2

131

Avfall (inkl. avlopp)

2018

33,0

132

Avfall (inkl. avlopp)

2019

38,7

133

Avfall (inkl. avlopp)

2020

37,6

134

Avfall (inkl. avlopp)

2021

39,0

135

Utrikes transporter

1990

0,0100

136

Utrikes transporter

2000

0,0100

137

Utrikes transporter

2005

0,0100

138

Utrikes transporter

2010

0,0100

139

Utrikes transporter

2011

0,0100

140

Utrikes transporter

2012

0,0100

141

Utrikes transporter

2013

0,0100

142

Utrikes transporter

2014

0,0100

143

Utrikes transporter

2015

0,0100

144

Utrikes transporter

2016

0,0100

145

Utrikes transporter

2017

0,0100

146

Utrikes transporter

2018

0,0100

147

Utrikes transporter

2019

0,0100

148

Utrikes transporter

2020

0,020

149

Utrikes transporter

2021

0,00

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Jordbrukssektorn står för över 90 % av de lokala utsläppen.

Uppdaterad: 2024-01-16