Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av ammoniak

Indikator SE. 5.6.2. 3

Utsläpp av ammoniak kan bidra både till övergödning och försurning. Den största utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket. Ammoniak avges från träck och urin i djurstallar och vid spridning av stallgödsel. Gödsel och urin från djur på bete avger också ammoniak till luften.

Utsläpp av ammoniak i Kristianstads kommun som geografiskt område (ton/år)

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet (ton/år) Datum

0

Alla

 1130

2021

1

Jordbruk

 1070

2021

2

Avfall (inkl. avlopp)

 39,0

2021

3

Transporter

 11,8

2021

4

El och fjärrvärme

 2,10

2021

5

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 0,90

2021

6

Industri (energi och processer)

 0,70

2021

7

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 0,100

2021

8

Arbetsmaskiner

 0,100

2021

9

Utrikes transporter

 0,00

2021

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Jordbrukssektorn står för över 90 % av de lokala utsläppen.

Uppdaterad: 2024-01-16