Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider

Indikator SE. 5.6.2. 2

Utsläppen av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Dessutom bidrar de till höga lufthalter och ger hälsoeffekter framförallt på känsliga grupper som astmatiker, personer med luftvägsproblem och barn.

Utsläpp av kväveoxider i Kristianstads kommun som geoegrafiskt område

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010
Senaste värdet:
956,9 ton/år (2021)
Utgångsvärde:
1353 ton/år (2010)

Kommentar

Utsläppen av kväveoxider i Kristianstads kommun har minskat. Det är framförallt utsläppen från transporter som har minskat.

Uppdaterad: 2024-01-16