Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider

Indikator SE. 5.6.2. 2

Utsläppen av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Dessutom bidrar de till höga lufthalter och ger hälsoeffekter framförallt på känsliga grupper som astmatiker, personer med luftvägsproblem och barn.

Utsläpp av kväveoxider i Kristianstads kommun som geoegrafiskt område

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet (ton/år) Datum

0

Alla

 956,9

2021

1

Transporter

 346,5

2021

2

Jordbruk

 312,9

2021

3

El och fjärrvärme

 122,7

2021

4

Arbetsmaskiner

 86,50

2021

5

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 32,50

2021

6

Industri (energi och processer)

 31,20

2021

7

Utrikes transporter

 24,30

2021

8

Avfall (inkl. avlopp)

 0,300

2021

9

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 0,000

2021

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av kväveoxider i Kristianstads kommun har minskat. Det är framförallt utsläppen från transporter som har minskat.

Uppdaterad: 2024-01-16