Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av kväveoxider

Indikator SE. 5.6.2. 2

Utsläppen av kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Dessutom bidrar de till höga lufthalter och ger hälsoeffekter framförallt på känsliga grupper som astmatiker, personer med luftvägsproblem och barn.

Utsläpp av kväveoxider i Kristianstads kommun som geoegrafiskt område

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/år)

0

Alla

1990

2074

1

Alla

2000

1703

2

Alla

2005

1488

3

Alla

2010

1353

4

Alla

2011

1289

5

Alla

2012

1226

6

Alla

2013

1225

7

Alla

2014

1218

8

Alla

2015

1201

9

Alla

2016

1167

10

Alla

2017

1180

11

Alla

2018

1104

12

Alla

2019

11020

13

Alla

2020

985,3

14

Alla

2021

956,9

15

Transporter

1990

1192

16

Transporter

2000

926,7

17

Transporter

2005

784,1

18

Transporter

2010

655,8

19

Transporter

2011

629,9

20

Transporter

2012

606,6

21

Transporter

2013

592,5

22

Transporter

2014

583,2

23

Transporter

2015

557,9

24

Transporter

2016

535,4

25

Transporter

2017

538,5

26

Transporter

2018

490,1

27

Transporter

2019

423,1

28

Transporter

2020

367,8

29

Transporter

2021

346,5

30

Industri (energi och processer)

1990

102,1

31

Industri (energi och processer)

2000

97,40

32

Industri (energi och processer)

2005

66,50

33

Industri (energi och processer)

2010

49,20

34

Industri (energi och processer)

2011

36,60

35

Industri (energi och processer)

2012

36,20

36

Industri (energi och processer)

2013

33,10

37

Industri (energi och processer)

2014

34,30

38

Industri (energi och processer)

2015

35,40

39

Industri (energi och processer)

2016

34,10

40

Industri (energi och processer)

2017

331,7

41

Industri (energi och processer)

2018

37,20

42

Industri (energi och processer)

2019

33,70

43

Industri (energi och processer)

2020

31,20

44

Industri (energi och processer)

2021

31,20

45

Jordbruk

1990

348,8

46

Jordbruk

2000

309,0

47

Jordbruk

2005

300,3

48

Jordbruk

2010

304,6

49

Jordbruk

2011

310,4

50

Jordbruk

2012

277,0

51

Jordbruk

2013

294,1

52

Jordbruk

2014

314,2

53

Jordbruk

2015

323,4

54

Jordbruk

2016

317,5

55

Jordbruk

2017

36,20

56

Jordbruk

2018

308,5

57

Jordbruk

2019

306,0

58

Jordbruk

2020

333,8

59

Jordbruk

2021

312,9

60

El och fjärrvärme

1990

65,60

61

El och fjärrvärme

2000

76,10

62

El och fjärrvärme

2005

91,80

63

El och fjärrvärme

2010

130,5

64

El och fjärrvärme

2011

110,9

65

El och fjärrvärme

2012

108,4

66

El och fjärrvärme

2013

109,4

67

El och fjärrvärme

2014

102,5

68

El och fjärrvärme

2015

108,4

69

El och fjärrvärme

2016

109,4

70

El och fjärrvärme

2017

109,7

71

El och fjärrvärme

2018

119,6

72

El och fjärrvärme

2019

111,2

73

El och fjärrvärme

2020

102,6

74

El och fjärrvärme

2021

122,7

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

96,90

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

55,10

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

46,30

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

45,50

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

42,80

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

40,30

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

38,60

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

37,40

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

35,80

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

36,60

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

0,1000

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

32,20

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

33,20

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

32,50

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

32,50

90

Arbetsmaskiner

1990

239,6

91

Arbetsmaskiner

2000

209,3

92

Arbetsmaskiner

2005

169,4

93

Arbetsmaskiner

2010

142,9

94

Arbetsmaskiner

2011

1317

95

Arbetsmaskiner

2012

130,6

96

Arbetsmaskiner

2013

132,3

97

Arbetsmaskiner

2014

125,2

98

Arbetsmaskiner

2015

119,3

99

Arbetsmaskiner

2016

114,6

100

Arbetsmaskiner

2017

109,7

101

Arbetsmaskiner

2018

93,80

102

Arbetsmaskiner

2019

89,00

103

Arbetsmaskiner

2020

91,30

104

Arbetsmaskiner

2021

86,50

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

0,1000

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

0,1000

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

0,1000

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

0,1000

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

0,1000

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

0,1000

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

0,1000

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

0,1000

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

0,1000

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

0,1000

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

0,1000

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

0,1000

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

0,1000

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

0,1000

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

0,000

120

Avfall (inkl. avlopp)

1990

0,300

121

Avfall (inkl. avlopp)

2000

0,300

122

Avfall (inkl. avlopp)

2005

0,300

123

Avfall (inkl. avlopp)

2010

0,300

124

Avfall (inkl. avlopp)

2011

0,300

125

Avfall (inkl. avlopp)

2012

0,300

126

Avfall (inkl. avlopp)

2013

0,300

127

Avfall (inkl. avlopp)

2014

0,300

128

Avfall (inkl. avlopp)

2015

0,300

129

Avfall (inkl. avlopp)

2016

0,300

130

Avfall (inkl. avlopp)

2017

0,300

131

Avfall (inkl. avlopp)

2018

0,330

132

Avfall (inkl. avlopp)

2019

0,300

133

Avfall (inkl. avlopp)

2020

0,230

134

Avfall (inkl. avlopp)

2021

0,300

135

Utrikes transporter

1990

28,80

136

Utrikes transporter

2000

28,80

137

Utrikes transporter

2005

28,80

138

Utrikes transporter

2010

23,70

139

Utrikes transporter

2011

25,50

140

Utrikes transporter

2012

25,60

141

Utrikes transporter

2013

2,000

142

Utrikes transporter

2014

21,00

143

Utrikes transporter

2015

21,00

144

Utrikes transporter

2016

19,00

145

Utrikes transporter

2017

21,30

146

Utrikes transporter

2018

22,20

147

Utrikes transporter

2019

23,01

148

Utrikes transporter

2020

25,60

149

Utrikes transporter

2021

24,30

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av kväveoxider i Kristianstads kommun har minskat. Det är framförallt utsläppen från transporter som har minskat.

Uppdaterad: 2024-01-16