Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av svaveldioxid

Indikator SE. 5.6.2. 1

Svaveldioxid bidrar till försurning och kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja.

Utsläpp av svaveldioxid i Kristianstads kommun (ton per år)

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
34,60 ton/år (2021)
Utgångsvärde:
55,61 ton/år (2010)

Kommentar

Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt ända sedan 1960-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i drivmedel och bränslen bör utsläppen fortsätta att minska från källor på land.

Uppdaterad: 2024-01-16