Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av svaveldioxid

Indikator SE. 5.6.2. 1

Svaveldioxid bidrar till försurning och kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja.

Utsläpp av svaveldioxid i Kristianstads kommun (ton per år)

Rad-id Utsläppskälla luft Senaste värdet (ton/år) Datum

0

Alla

 34,60

2021

1

El och fjärrvärme

 24,50

2021

2

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

 5,800

2021

3

Industri (energi och processer)

 2,500

2021

4

Transporter

 0,700

2021

5

Arbetsmaskiner

 0,1000

2021

6

Avfall (inkl. avlopp)

 0,000

2021

7

Jordbruk

 0,000

2021

8

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

 0,000

2021

9

Utrikes transporter

 0,000

2021

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt ända sedan 1960-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i drivmedel och bränslen bör utsläppen fortsätta att minska från källor på land.

Uppdaterad: 2024-01-16