Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av svaveldioxid

Indikator SE. 5.6.2. 1

Svaveldioxid bidrar till försurning och kommer till största delen från förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja.

Utsläpp av svaveldioxid i Kristianstads kommun (ton per år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/år)

0

Alla

1990

367,9

1

Alla

2000

146,4

2

Alla

2005

62,14

3

Alla

2010

55,61

4

Alla

2011

43,60

5

Alla

2012

42,20

6

Alla

2013

39,42

7

Alla

2014

35,98

8

Alla

2015

32,17

9

Alla

2016

33,38

10

Alla

2017

32,48

11

Alla

2018

35,10

12

Alla

2019

32,30

13

Alla

2020

29,20

14

Alla

2021

34,60

15

Transporter

1990

53,49

16

Transporter

2000

6,260

17

Transporter

2005

5,390

18

Transporter

2010

2,610

19

Transporter

2011

2,700

20

Transporter

2012

2,610

21

Transporter

2013

3,380

22

Transporter

2014

2,680

23

Transporter

2015

1,730

24

Transporter

2016

1,680

25

Transporter

2017

1,800

26

Transporter

2018

1,600

27

Transporter

2019

1,300

28

Transporter

2020

0,700

29

Transporter

2021

0,700

30

Industri (energi och processer)

1990

91,48

31

Industri (energi och processer)

2000

78,73

32

Industri (energi och processer)

2005

11,94

33

Industri (energi och processer)

2010

7,570

34

Industri (energi och processer)

2011

3,200

35

Industri (energi och processer)

2012

3,250

36

Industri (energi och processer)

2013

2,350

37

Industri (energi och processer)

2014

3,100

38

Industri (energi och processer)

2015

2,850

39

Industri (energi och processer)

2016

3,460

40

Industri (energi och processer)

2017

2,550

41

Industri (energi och processer)

2018

2,500

42

Industri (energi och processer)

2019

2,400

43

Industri (energi och processer)

2020

1,800

44

Industri (energi och processer)

2021

2,500

45

Jordbruk

1990

0,000

46

Jordbruk

2000

0,000

47

Jordbruk

2005

0,000

48

Jordbruk

2010

0,000

49

Jordbruk

2011

0,000

50

Jordbruk

2012

0,000

51

Jordbruk

2013

0,000

52

Jordbruk

2014

0,000

53

Jordbruk

2015

0,000

54

Jordbruk

2016

0,000

55

Jordbruk

2017

0,000

56

Jordbruk

2018

0,000

57

Jordbruk

2019

0,000

58

Jordbruk

2020

0,000

59

Jordbruk

2021

0,000

60

El och fjärrvärme

1990

74,89

61

El och fjärrvärme

2000

18,16

62

El och fjärrvärme

2005

24,77

63

El och fjärrvärme

2010

32,89

64

El och fjärrvärme

2011

25,22

65

El och fjärrvärme

2012

23,88

66

El och fjärrvärme

2013

21,22

67

El och fjärrvärme

2014

20,00

68

El och fjärrvärme

2015

19,61

69

El och fjärrvärme

2016

20,28

70

El och fjärrvärme

2017

20,30

71

El och fjärrvärme

2018

23,90

72

El och fjärrvärme

2019

21,30

73

El och fjärrvärme

2020

19,40

74

El och fjärrvärme

2021

24,50

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

105,2

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

22,22

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

12,99

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

8,840

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

8,380

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

8,050

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

7,710

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

7,180

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

6,970

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

7,040

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

7,080

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

6,000

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

6,010

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

5,800

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

5,800

90

Arbetsmaskiner

1990

22,09

91

Arbetsmaskiner

2000

0,280

92

Arbetsmaskiner

2005

0,120

93

Arbetsmaskiner

2010

0,0800

94

Arbetsmaskiner

2011

0,0800

95

Arbetsmaskiner

2012

0,1000

96

Arbetsmaskiner

2013

0,1000

97

Arbetsmaskiner

2014

0,0800

98

Arbetsmaskiner

2015

0,0900

99

Arbetsmaskiner

2016

0,0800

100

Arbetsmaskiner

2017

0,0700

101

Arbetsmaskiner

2018

0,1000

102

Arbetsmaskiner

2019

0,1000

103

Arbetsmaskiner

2020

0,160

104

Arbetsmaskiner

2021

0,1000

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

0,0200

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

0,0700

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

0,0600

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

0,0400

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

0,0400

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

0,0400

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

0,0400

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

0,0400

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

0,0300

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

0,0300

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

0,0300

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

0,0300

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

0,0300

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

0,0200

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

0,000

120

Avfall (inkl. avlopp)

1990

0,01000

121

Avfall (inkl. avlopp)

2000

0,01000

122

Avfall (inkl. avlopp)

2005

0,01000

123

Avfall (inkl. avlopp)

2010

0,01000

124

Avfall (inkl. avlopp)

2011

0,01000

125

Avfall (inkl. avlopp)

2012

0,01000

126

Avfall (inkl. avlopp)

2013

0,01000

127

Avfall (inkl. avlopp)

2014

0,01000

128

Avfall (inkl. avlopp)

2015

0,01000

129

Avfall (inkl. avlopp)

2016

0,01000

130

Avfall (inkl. avlopp)

2017

0,01000

131

Avfall (inkl. avlopp)

2018

0,01000

132

Avfall (inkl. avlopp)

2019

0,01000

133

Avfall (inkl. avlopp)

2020

0,01000

134

Avfall (inkl. avlopp)

2021

0,000

135

Utrikes transporter

1990

20,66

136

Utrikes transporter

2000

20,67

137

Utrikes transporter

2005

6,900

138

Utrikes transporter

2010

3,580

139

Utrikes transporter

2011

3,980

140

Utrikes transporter

2012

4,260

141

Utrikes transporter

2013

4,000

142

Utrikes transporter

2014

2,890

143

Utrikes transporter

2015

0,880

144

Utrikes transporter

2016

0,800

145

Utrikes transporter

2017

0,890

146

Utrikes transporter

2018

1,000

147

Utrikes transporter

2019

1,000

148

Utrikes transporter

2020

1,220

149

Utrikes transporter

2021

0,000

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av svaveldioxid har minskat kraftigt ända sedan 1960-talet. Med fortsatta krav på sänkta svavelhalter i drivmedel och bränslen bör utsläppen fortsätta att minska från källor på land.

Uppdaterad: 2024-01-16