Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser från jordbruk

Indikator SE. 5.1.3. 1

Diagrammet visar totala utsläpp av metan och lustgas i form av koldioxidekvivalenter. Utsläpp av metan kommer från idisslande djur som rapar och lagring av stallgödsel. Lustgas frigörs från gödslade odlingsmarker och från gödsel.

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
132180 ton (2021)
Utgångsvärde:
148287 ton (1990)

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i form av metan och lustgas har minskat jämfört med år 1990. Det beror framförallt på minskad djurhållning.

Uppdaterad: 2024-01-11