Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser från jordbruk

Indikator SE. 5.1.3. 1

Diagrammet visar totala utsläpp av metan och lustgas i form av koldioxidekvivalenter. Utsläpp av metan kommer från idisslande djur som rapar och lagring av stallgödsel. Lustgas frigörs från gödslade odlingsmarker och från gödsel.

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

alla

1990

148287

1

alla

2000

147342

2

alla

2005

141572

3

alla

2010

137478

4

alla

2011

140368

5

alla

2012

133805

6

alla

2013

136496

7

alla

2014

138839

8

alla

2015

134069

9

alla

2016

135032

10

alla

2017

138755

11

alla

2018

131668

12

alla

2019

135276

13

alla

2020

135141

14

alla

2021

132180

15

Kogödsel

1990

16385,3

16

Djurs matsmältning

1990

59932

17

Kogödsel

2000

17067,4

18

Djurs matsmältning

2000

61584,2

19

Djurs matsmältning

2005

60182

20

Kogödsel

2005

17439

21

Kogödsel

2010

15589,1

22

Djurs matsmältning

2010

65665,4

23

Kogödsel

2011

16515

24

Djurs matsmältning

2011

58018

25

Djurs matsmältning

2012

55726

26

Kogödsel

2012

16194

27

Djurs matsmältning

2013

56115

28

Kogödsel

2013

16410

29

Kogödsel

2014

16524

30

Djurs matsmältning

2014

56752

31

Kogödsel

2015

14669,7

32

Djurs matsmältning

2015

61689

33

Kogödsel

2016

14856,8

34

Djurs matsmältning

2016

61638

35

Djurs matsmältning

2017

62655,3

36

Kogödsel

2017

14967,5

37

Djurs matsmältning

2018

62398,2

38

Kogödsel

2018

14981,6

39

Djurs matsmältning

2019

61687,1

40

Kogödsel

2019

14967,7

41

Kogödsel

2020

14171,6

42

Djurs matsmältning

2020

61285,8

43

Djurs matsmältning

2021

62781,5

44

Kogödsel

2021

14193,1

45

Svingödsel

1990

9259

46

Svingödsel

2000

8179,3

47

Svingödsel

2005

9365

48

Svingödsel

2010

8618

49

Svingödsel

2011

8898

50

Svingödsel

2012

6801

51

Svingödsel

2013

7258

52

Svingödsel

2014

6731

53

Svingödsel

2015

8924,3

54

Svingödsel

2016

9001,7

55

Svingödsel

2017

9503,6

56

Svingödsel

2018

8573,8

57

Svingödsel

2019

8684,7

58

Svingödsel

2020

8425,5

59

Svingödsel

2021

8235,4

60

Hästgödsel

1990

1159,6

61

Hästgödsel

2000

1233,3

62

Hästgödsel

2005

1234

63

Hästgödsel

2010

1475,3

64

Hästgödsel

2011

1606

65

Hästgödsel

2012

1498

66

Hästgödsel

2013

1497

67

Hästgödsel

2014

1496

68

Hästgödsel

2015

1375

69

Hästgödsel

2016

1351,4

70

Hästgödsel

2017

1350,8

71

Hästgödsel

2018

1350,8

72

Hästgödsel

2019

1349,4

73

Hästgödsel

2020

1395,1

74

Hästgödsel

2021

1395,7

75

Hönsgödsel

1990

359,2

76

Hönsgödsel

2000

235,4

77

Hönsgödsel

2005

115

78

Hönsgödsel

2010

1081

79

Hönsgödsel

2011

1501

80

Hönsgödsel

2012

584

81

Hönsgödsel

2013

852

82

Hönsgödsel

2014

518

83

Hönsgödsel

2015

897,2

84

Hönsgödsel

2016

916,5

85

Hönsgödsel

2017

754,5

86

Hönsgödsel

2018

613,6

87

Hönsgödsel

2019

815,6

88

Hönsgödsel

2020

559,1

89

Hönsgödsel

2021

736,1

90

Fårgödsel m.m.

1990

310,8

91

Fårgödsel m.m.

2000

311,2

92

Fårgödsel m.m.

2005

429

93

Fårgödsel m.m.

2010

420,6

94

Fårgödsel m.m.

2011

483

95

Fårgödsel m.m.

2012

491

96

Fårgödsel m.m.

2013

488

97

Fårgödsel m.m.

2014

516

98

Fårgödsel m.m.

2015

403,4

99

Fårgödsel m.m.

2016

393,1

100

Fårgödsel m.m.

2017

419,9

101

Fårgödsel m.m.

2018

410,6

102

Fårgödsel m.m.

2019

391,7

103

Fårgödsel m.m.

2020

389,7

104

Fårgödsel m.m.

2021

340

105

Användning av konstgödsel

1990

25685,2

106

Användning av konstgödsel

2000

21669,4

107

Användning av konstgödsel

2005

20958

108

Användning av konstgödsel

2010

18697,4

109

Användning av konstgödsel

2011

21251

110

Användning av konstgödsel

2012

18996

111

Användning av konstgödsel

2013

20664

112

Användning av konstgödsel

2014

23228

113

Användning av konstgödsel

2015

20882,7

114

Användning av konstgödsel

2016

20421,6

115

Användning av konstgödsel

2017

21789,6

116

Användning av konstgödsel

2018

19540,4

117

Användning av konstgödsel

2019

19376,4

118

Användning av konstgödsel

2020

22827,5

119

Användning av konstgödsel

2021

20691,4

120

Skörderester som gödsel

1990

13970,8

121

Skörderester som gödsel

2000

15641

122

Skörderester som gödsel

2005

12391

123

Skörderester som gödsel

2010

10706,1

124

Skörderester som gödsel

2011

13140

125

Skörderester som gödsel

2012

13560

126

Skörderester som gödsel

2013

13362

127

Skörderester som gödsel

2014

14284

128

Skörderester som gödsel

2015

10147,3

129

Skörderester som gödsel

2016

11181

130

Skörderester som gödsel

2017

11977,2

131

Skörderester som gödsel

2018

8048,9

132

Skörderester som gödsel

2019

13055,1

133

Skörderester som gödsel

2020

11056,2

134

Skörderester som gödsel

2021

10279,1

135

Kalkning av åkermark

1990

2833

136

Kalkning av åkermark

2000

2600,9

137

Kalkning av åkermark

2005

1897

138

Kalkning av åkermark

2010

2010,6

139

Kalkning av åkermark

2011

2011

140

Kalkning av åkermark

2012

2314

141

Kalkning av åkermark

2013

2314

142

Kalkning av åkermark

2014

2011

143

Kalkning av åkermark

2015

2011,5

144

Kalkning av åkermark

2016

2070

145

Kalkning av åkermark

2017

2070

146

Kalkning av åkermark

2018

2070

147

Kalkning av åkermark

2019

2000,38

148

Kalkning av åkermark

2020

2000,38

149

Kalkning av åkermark

2021

2000,4

150

Odling av organogena jordar

1990

9209,2

151

Odling av organogena jordar

2000

9023,7

152

Odling av organogena jordar

2005

8970

153

Odling av organogena jordar

2010

6914,8

154

Odling av organogena jordar

2011

8688

155

Odling av organogena jordar

2012

8621

156

Odling av organogena jordar

2013

8544

157

Odling av organogena jordar

2014

8487

158

Odling av organogena jordar

2015

6390,3

159

Odling av organogena jordar

2016

6360,4

160

Odling av organogena jordar

2017

6321,3

161

Odling av organogena jordar

2018

6290,6

162

Odling av organogena jordar

2019

6249,2

163

Odling av organogena jordar

2020

6214,1

164

Odling av organogena jordar

2021

6182,8

165

Odling av mineraljordar

1990

948,5

166

Odling av mineraljordar

2000

2604

167

Odling av mineraljordar

2005

1988

168

Odling av mineraljordar

2010

344,9

169

Odling av mineraljordar

2011

1159

170

Odling av mineraljordar

2012

1955

171

Odling av mineraljordar

2013

1797

172

Odling av mineraljordar

2014

1021

173

Odling av mineraljordar

2015

0

174

Odling av mineraljordar

2016

232,3

175

Odling av mineraljordar

2017

331,4

176

Odling av mineraljordar

2018

613,6

177

Odling av mineraljordar

2019

0

178

Odling av mineraljordar

2020

53

179

Odling av mineraljordar

2021

0

180

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

1990

7878,8

181

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2000

6843,9

182

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2005

6247

183

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2010

5409,8

184

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2011

6228

185

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2012

6154

186

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2013

6209

187

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2014

6180

188

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2015

5566

189

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2016

5478,3

190

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2017

5478

191

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2018

5476,4

192

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2019

5422

193

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2020

5440,8

194

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

2021

5372,4

195

Övriga gödselmedel m.m.

1990

355,9

196

Övriga gödselmedel m.m.

2000

348,3

197

Övriga gödselmedel m.m.

2005

357

198

Övriga gödselmedel m.m.

2010

544,6

199

Övriga gödselmedel m.m.

2011

869

200

Övriga gödselmedel m.m.

2012

910

201

Övriga gödselmedel m.m.

2013

985

202

Övriga gödselmedel m.m.

2014

1092

203

Övriga gödselmedel m.m.

2015

1112

204

Övriga gödselmedel m.m.

2016

1130,5

205

Övriga gödselmedel m.m.

2017

1135,5

206

Övriga gödselmedel m.m.

2018

1299,6

207

Övriga gödselmedel m.m.

2019

1276,6

208

Övriga gödselmedel m.m.

2020

1321,8

209

Övriga gödselmedel m.m.

2021

1304,4

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i form av metan och lustgas har minskat jämfört med år 1990. Det beror framförallt på minskad djurhållning.

Uppdaterad: 2024-01-11