Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser från jordbruk

Indikator SE. 5.1.3. 1

Diagrammet visar totala utsläpp av metan och lustgas i form av koldioxidekvivalenter. Utsläpp av metan kommer från idisslande djur som rapar och lagring av stallgödsel. Lustgas frigörs från gödslade odlingsmarker och från gödsel.

Utsläpp av växthusgaser från jordbrukssektorn

Rad-id Växthusgaser från jordbruk Senaste värdet (ton) Datum

0

alla

 132180

2021

1

Djurs matsmältning

 62781,5

2021

2

Kogödsel

 14193,1

2021

3

Svingödsel

 8235,4

2021

4

Hästgödsel

 1395,7

2021

5

Hönsgödsel

 736,1

2021

6

Fårgödsel m.m.

 340

2021

7

Användning av konstgödsel

 20691,4

2021

8

Skörderester som gödsel

 10279,1

2021

9

Kalkning av åkermark

 2000,4

2021

10

Odling av organogena jordar

 6182,8

2021

11

Odling av mineraljordar

 0

2021

12

Indirekta utsläpp av lustgas från brukad mark

 5372,4

2021

13

Övriga gödselmedel m.m.

 1304,4

2021

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Utsläppen av växthusgaser i form av metan och lustgas har minskat jämfört med år 1990. Det beror framförallt på minskad djurhållning.

Uppdaterad: 2024-01-11