Gå direkt till sidans innehåll

Totala utsläpp av koldioxid

Indikator SE. 5.1.1. 3

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990. Koldioxid är den växthusgas som står för de största utsläppen i kommunen.

Nyckeltalet visar de totala utsläppen av koldioxid i kommunen som geografiskt område.

Datakälla: RUS (Länsstyrelsernas uppföljningssystem för miljömål)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010
Senaste värdet:
2010 ton (2021)
Utgångsvärde:
2020 ton (2010)
Mål:
0,00 ton

Kommentar

Statistik om koldioxidutsläpp tas fram med två års eftersläpning.
Utsläppen av koldioxid har minskat med 36 % jämfört med basåret 1990. Det är framförallt utsläpp från energiförsörjning som har minskat. Den största minskningen beror på att industri och småhusägare har ersatt olja med andra alternativ för uppvärmning. Här har utbyggnaden av biobränslebaserad fjärrvärme haft stor betydelse. (Internationell flygtrafik ingår inte i statistiken.)

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för cirka 65 % av utsläppen år 2014. När det gäller transporter dominerar vägtrafiken med mer än 90 % av utsläppen.

Uppdaterad: 2024-01-16