Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid per invånare

Indikator SE. 5.1.1. 2

Nyckeltalet visar utsläpp av koldioxid i hela kommunen i ton/kommuninvånare. Uppgifterna tas fram med två års fördröjning.

Utsläpp av koldioxid per kommuninvånare

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
2,3 ton/kommuninv (2021)
Utgångsvärde:
5,4 ton/kommuninv (1990)
Målvärde:
2,5 ton/kommuninv (2020)

Kommentar

Sedan 90-talet har de totala utsläppen av koldioxid i Kristianstads kommun minskat kontinuerligt. Detsamma gäller när man ser på utsläppen för ton CO2/invånare i kommunen. Samtidigt så har befolkningen i kommunen ökat med mer än 10 000 invånare under samma tidsperiod.

2016 var de direkta utsläppen av koldioxid i Kristianstads kommun cirka 2,8 ton/kommuninvånare och år. Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 5,4 ton CO2/kommuninvånare. Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 385 430 ton CO2 under 2016. De totala utsläppen av koldioxid har minskat med 41 % jämfört med basåret 1990. Samtidigt har antalet invånare i kommunen ökat. De ökningar som skett under samma tidsperiod är inom produktanvändning (inkl. lösningsmedel) på cirka 22 % och arbetsmaskiner (4%). Resterande kategorier har visat en minskning.

Minskningarna har framförallt skett inom el och fjärrvärme, och egen uppvärmning av bostäder, med minskningar på över 80 %. Den största minskningen beror på att industri och småhusägare har ersatt olja med andra alternativ för uppvärmning. Här har utbyggnaden av biobränslebaserad fjärrvärme haft stor betydelse. Utsläppen av koldioxid från transporter och arbetsmaskiner har däremot ökat jämfört med 1990.

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för cirka 61 % av utsläppen år 2016. När det gäller transporter dominerar vägtrafiken med cirka 95 % av utsläppen. Utsläpp från transporter har inte förändrats mycket sedan basåret. Observera att internationell flygtrafik inte ingår i statistiken.

Uppdaterad: 2024-01-16