Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator SE. 5.1.1. 1

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i hela kommunen i ton/kommuninvånare. Uppgifterna tas fram med två års fördröjning. Målnivåerna är uträknade utefter befolkningsprognoser.

Utsläpp av växthusgaser per kommuninvånare

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet:
4,1 ton/kommuninv (2021)
Utgångsvärde:
8,7 ton/kommuninv (1990)
Nationellt etappmål:
4,4 ton/kommuninv (2020)
Nationellt etappmål:
2,6 ton/kommuninv (2030)
Nationellt etappmål:
1,7 ton/kommuninv (2040)
Nationellt etappmål:
1,0 ton/kommuninv (2045)

Kommentar

Sedan 90-talet har de totala utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun minskat kontinuerligt. Detsamma gäller när man ser på utsläppen för CO2-ekv./invånare i kommunen. Samtidigt så har befolkningen i kommunen ökat med mer än 10 000 invånare under samma tidsperiod.

2021 var de direkta utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun cirka 4,1 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 8,7 CO2-ekv./invånare.

Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 356 957 ton koldioxidekvivalenter under 2021. Det innebär en total minskning med cirka 43 % jämfört med basåret 1990. Minskningarna har framförallt skett inom el och fjärrvärme, och egen uppvärmning av bostäder, med minskningar på över 80 %. Även utsläppen från avfall (inkl. avlopp) har minskat, och från industri (energi och processer), varierande 60-80 %.

De ökningar som skett under samma tidsperiod är inom produktanvändning (inkl. lösningsmedel) på cirka 147 %. Utsläppen från produktanvändning är små jämfört med andra sektorer.

Uppdaterad: 2024-01-11