Gå direkt till sidans innehåll

Totala utsläpp av koldioxid

Indikator SE. 5.1.1. 3

Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 % till år 2020 jämfört med år 1990. Koldioxid är den växthusgas som står för de största utsläppen i kommunen.

Nyckeltalet visar de totala utsläppen av koldioxid i kommunen som geografiskt område.

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton)

0

Alla

1990

385000

1

Alla

2000

344000

2

Alla

2005

310000

3

Alla

2010

290000

4

Alla

2011

269000

5

Alla

2012

257000

6

Alla

2013

248000

7

Alla

2014

240000

8

Alla

2015

240000

9

Alla

2016

230000

10

Alla

2017

231000

11

Alla

2018

223000

12

Alla

2019

219000

13

Alla

2020

200000

14

Alla

2021

196000

15

Transporter

1990

151000

16

Transporter

2000

155000

17

Transporter

2005

168000

18

Transporter

2010

173000

19

Transporter

2011

169000

20

Transporter

2012

159000

21

Transporter

2013

155000

22

Transporter

2014

152000

23

Transporter

2015

153000

24

Transporter

2016

148000

25

Transporter

2017

155000

26

Transporter

2018

143000

27

Transporter

2019

142000

28

Transporter

2020

129000

29

Transporter

2021

129000

30

Industri (energi och processer)

1990

80700

31

Industri (energi och processer)

2000

82600

32

Industri (energi och processer)

2005

69700

33

Industri (energi och processer)

2010

54900

34

Industri (energi och processer)

2011

46900

35

Industri (energi och processer)

2012

49200

36

Industri (energi och processer)

2013

45500

37

Industri (energi och processer)

2014

44500

38

Industri (energi och processer)

2015

45800

39

Industri (energi och processer)

2016

41400

40

Industri (energi och processer)

2017

38000

41

Industri (energi och processer)

2018

43500

42

Industri (energi och processer)

2019

39200

43

Industri (energi och processer)

2020

34400

44

Industri (energi och processer)

2021

30900

45

Jordbruk

1990

2900

46

Jordbruk

2000

2610

47

Jordbruk

2005

1900

48

Jordbruk

2010

2020

49

Jordbruk

2011

2020

50

Jordbruk

2012

2320

51

Jordbruk

2013

2330

52

Jordbruk

2014

2020

53

Jordbruk

2015

2030

54

Jordbruk

2016

2090

55

Jordbruk

2017

2080

56

Jordbruk

2018

2100

57

Jordbruk

2019

2010

58

Jordbruk

2020

2000

59

Jordbruk

2021

2010

60

El och fjärrvärme

1990

39200

61

El och fjärrvärme

2000

15100

62

El och fjärrvärme

2005

9360

63

El och fjärrvärme

2010

6670

64

El och fjärrvärme

2011

3560

65

El och fjärrvärme

2012

2150

66

El och fjärrvärme

2013

2820

67

El och fjärrvärme

2014

152

68

El och fjärrvärme

2015

223

69

El och fjärrvärme

2016

2220

70

El och fjärrvärme

2017

765

71

El och fjärrvärme

2018

626

72

El och fjärrvärme

2019

797

73

El och fjärrvärme

2020

400

74

El och fjärrvärme

2021

160

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

86400

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

61900

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

32800

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

23100

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

19000

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

15300

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

13900

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

14100

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

12600

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

12000

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

10800

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

9980

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

10900

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

10600

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

10400

90

Arbetsmaskiner

1990

22600

91

Arbetsmaskiner

2000

23200

92

Arbetsmaskiner

2005

25400

93

Arbetsmaskiner

2010

26800

94

Arbetsmaskiner

2011

25600

95

Arbetsmaskiner

2012

24800

96

Arbetsmaskiner

2013

24800

97

Arbetsmaskiner

2014

23000

98

Arbetsmaskiner

2015

23400

99

Arbetsmaskiner

2016

20700

100

Arbetsmaskiner

2017

21000

101

Arbetsmaskiner

2018

20700

102

Arbetsmaskiner

2019

21400

103

Arbetsmaskiner

2020

22500

104

Arbetsmaskiner

2021

22700

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

2870

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

3070

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

3510

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

3460

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

3210

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

3820

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

3960

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

3860

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

3490

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

3560

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

3570

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

3260

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

2950

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

1070

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

730

120

Avfall (inkl. avlopp)

2016

0,00

121

Avfall (inkl. avlopp)

2017

0,00

122

Avfall (inkl. avlopp)

2018

0,00

123

Avfall (inkl. avlopp)

2019

0,00

124

Avfall (inkl. avlopp)

2020

0,00

125

Avfall (inkl. avlopp)

2021

0,00

126

Utrikes transporter

2016

0,00

127

Utrikes transporter

2017

0,00

128

Utrikes transporter

2018

0,00

129

Utrikes transporter

2019

0,00

130

Utrikes transporter

2020

0,00

131

Utrikes transporter

2021

0,00

Datakälla: RUS (Länsstyrelsernas uppföljningssystem för miljömål)

Kommentar

Statistik om koldioxidutsläpp tas fram med två års eftersläpning.
Utsläppen av koldioxid har minskat med 36 % jämfört med basåret 1990. Det är framförallt utsläpp från energiförsörjning som har minskat. Den största minskningen beror på att industri och småhusägare har ersatt olja med andra alternativ för uppvärmning. Här har utbyggnaden av biobränslebaserad fjärrvärme haft stor betydelse. (Internationell flygtrafik ingår inte i statistiken.)

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för cirka 65 % av utsläppen år 2014. När det gäller transporter dominerar vägtrafiken med mer än 90 % av utsläppen.

Uppdaterad: 2024-01-16