Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av koldioxid per invånare

Indikator SE. 5.1.1. 2

Nyckeltalet visar utsläpp av koldioxid i hela kommunen i ton/kommuninvånare. Uppgifterna tas fram med två års fördröjning.

Utsläpp av koldioxid per kommuninvånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/kommuninv)

0

Alla

1990

5,4

1

Alla

2000

4,6

2

Alla

2005

4,1

3

Alla

2010

3,6

4

Alla

2011

3,4

5

Alla

2012

3,2

6

Alla

2013

3,1

7

Alla

2014

2,9

8

Alla

2015

3,0

9

Alla

2016

2,8

10

Alla

2017

2,8

11

Alla

2018

2,7

12

Alla

2019

2,6

13

Alla

2020

2,3

14

Alla

2021

2,3

15

Transporter

1990

2,1

16

Transporter

2000

2,1

17

Transporter

2005

2,2

18

Transporter

2010

2,2

19

Transporter

2011

2,1

20

Transporter

2012

2,0

21

Transporter

2013

1,9

22

Transporter

2014

1,9

23

Transporter

2015

1,9

24

Transporter

2016

1,7

25

Transporter

2017

1,9

26

Transporter

2018

1,7

27

Transporter

2019

1,7

28

Transporter

2020

1,4

29

Transporter

2021

1,5

30

Industri (energi och processer)

1990

1,1

31

Industri (energi och processer)

2000

1,1

32

Industri (energi och processer)

2005

0,9

33

Industri (energi och processer)

2010

0,7

34

Industri (energi och processer)

2011

0,6

35

Industri (energi och processer)

2012

0,6

36

Industri (energi och processer)

2013

0,6

37

Industri (energi och processer)

2014

0,5

38

Industri (energi och processer)

2015

0,5

39

Industri (energi och processer)

2016

0,5

40

Industri (energi och processer)

2017

0,4

41

Industri (energi och processer)

2018

0,5

42

Industri (energi och processer)

2019

0,5

43

Industri (energi och processer)

2020

0,4

44

Industri (energi och processer)

2021

0,4

45

Jordbruk

1990

0,04

46

Jordbruk

2000

0,04

47

Jordbruk

2005

0,02

48

Jordbruk

2010

0,02

49

Jordbruk

2011

0,02

50

Jordbruk

2012

0,03

51

Jordbruk

2013

0,03

52

Jordbruk

2014

0,02

53

Jordbruk

2015

0,02

54

Jordbruk

2016

0,02

55

Jordbruk

2017

0,02

56

Jordbruk

2018

0,02

57

Jordbruk

2019

0,02

58

Jordbruk

2020

0,02

59

Jordbruk

2021

0,02

60

El och fjärrvärme

1990

0,5

61

El och fjärrvärme

2000

0,2

62

El och fjärrvärme

2005

0,10

63

El och fjärrvärme

2010

0,08

64

El och fjärrvärme

2011

0,04

65

El och fjärrvärme

2012

0,03

66

El och fjärrvärme

2013

0,04

67

El och fjärrvärme

2014

0,02

68

El och fjärrvärme

2015

0,03

69

El och fjärrvärme

2016

0,03

70

El och fjärrvärme

2017

0,003

71

El och fjärrvärme

2018

0,002

72

El och fjärrvärme

2019

0,0010

73

El och fjärrvärme

2020

0,002

74

El och fjärrvärme

2021

0,002

75

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

1,2

76

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

0,8

77

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

0,4

78

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

0,3

79

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2011

0,2

80

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2012

0,2

81

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2013

0,2

82

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2014

0,2

83

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

0,2

84

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

0,10

85

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

0,10

86

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

0,10

87

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

0,10

88

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

0,10

89

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

0,10

90

Arbetsmaskiner

1990

0,3

91

Arbetsmaskiner

2000

0,3

92

Arbetsmaskiner

2005

0,3

93

Arbetsmaskiner

2010

0,3

94

Arbetsmaskiner

2011

0,3

95

Arbetsmaskiner

2012

0,3

96

Arbetsmaskiner

2013

0,3

97

Arbetsmaskiner

2014

0,3

98

Arbetsmaskiner

2015

0,3

99

Arbetsmaskiner

2016

0,3

100

Arbetsmaskiner

2017

0,2

101

Arbetsmaskiner

2018

0,2

102

Arbetsmaskiner

2019

0,2

103

Arbetsmaskiner

2020

0,3

104

Arbetsmaskiner

2021

2,3

105

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

0,04

106

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

0,04

107

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

0,05

108

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

0,04

109

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2011

0,04

110

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2012

0,05

111

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2013

0,05

112

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2014

0,05

113

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

0,04

114

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

0,04

115

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

0,04

116

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

0,04

117

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

0,03

118

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

0,03

119

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

0,008

120

Avfall (inkl. avlopp)

2020

0,0

121

Avfall (inkl. avlopp)

2021

0,0

122

Utrikes transporter

2020

0,0

123

Utrikes transporter

2021

0,0

Datakälla: RUS - Nationella emissionsdatabasen

Kommentar

Sedan 90-talet har de totala utsläppen av koldioxid i Kristianstads kommun minskat kontinuerligt. Detsamma gäller när man ser på utsläppen för ton CO2/invånare i kommunen. Samtidigt så har befolkningen i kommunen ökat med mer än 10 000 invånare under samma tidsperiod.

2016 var de direkta utsläppen av koldioxid i Kristianstads kommun cirka 2,8 ton/kommuninvånare och år. Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 5,4 ton CO2/kommuninvånare. Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 385 430 ton CO2 under 2016. De totala utsläppen av koldioxid har minskat med 41 % jämfört med basåret 1990. Samtidigt har antalet invånare i kommunen ökat. De ökningar som skett under samma tidsperiod är inom produktanvändning (inkl. lösningsmedel) på cirka 22 % och arbetsmaskiner (4%). Resterande kategorier har visat en minskning.

Minskningarna har framförallt skett inom el och fjärrvärme, och egen uppvärmning av bostäder, med minskningar på över 80 %. Den största minskningen beror på att industri och småhusägare har ersatt olja med andra alternativ för uppvärmning. Här har utbyggnaden av biobränslebaserad fjärrvärme haft stor betydelse. Utsläppen av koldioxid från transporter och arbetsmaskiner har däremot ökat jämfört med 1990.

De lokala utsläppen av koldioxid kommer framförallt från transporter, som stod för cirka 61 % av utsläppen år 2016. När det gäller transporter dominerar vägtrafiken med cirka 95 % av utsläppen. Utsläpp från transporter har inte förändrats mycket sedan basåret. Observera att internationell flygtrafik inte ingår i statistiken.

Uppdaterad: 2024-01-16