Gå direkt till sidans innehåll

Antal kommunala vattenverk med spår av bekämpningsmedel

Indikator SE. 2.1.2. 1

Grundvattnet ska år 2020 så långt det är möjligt vara fritt från bekämpningsmedelsrester.

Nyckeltalet visar antalet vattenverk där bekämpningsmedelsrester över detektionsgränsen (0,01 µg/l) upptäckts.

Antalet kommunala vattenverk med spår av bekämpningsmedel (minst 0,01 µg/l).

Datakälla: C4 teknik
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
4,0 stycken (2022)
Utgångsvärde:
8,0 stycken (2006)

Kommentar

Halterna man hittar är generellt sätt är låga (nära detektionsgränsen, därav variationen mellan åren)

Uppdaterad: 2023-03-06