Gå direkt till sidans innehåll

Antal kommunala vattenverk med spår av bekämpningsmedel

Indikator SE. 2.1.2. 1

Grundvattnet ska år 2020 så långt det är möjligt vara fritt från bekämpningsmedelsrester.

Nyckeltalet visar antalet vattenverk där bekämpningsmedelsrester över detektionsgränsen (0,01 µg/l) upptäckts.

Antalet kommunala vattenverk med spår av bekämpningsmedel (minst 0,01 µg/l).

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2005

8,0

1

2006

8,0

2

2007

9,0

3

2008

5,0

4

2009

5,0

5

2010

5,0

6

2011

3,0

7

2012

3,0

8

2013

4,0

9

2014

5,0

10

2015

5,0

11

2016

3,0

12

2017

3,0

13

2018

5,0

14

2019

5,0

15

2020

3,0

16

2021

3,0

17

2022

4,0

Datakälla: C4 teknik

Kommentar

Halterna man hittar är generellt sätt är låga (nära detektionsgränsen, därav variationen mellan åren)

Uppdaterad: 2023-03-06