Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i vattendrag

Indikator SE. 2.4. 1

Det är 31 st vattendrag i Kristianstads kommun som har klassats av Vattenmyndigheterna och presenterats i databasen VISS. Klassningen har gjorts för åren 2010-2016 och 2017-2021.

Ekologiskt statusklassning av vattendrag i Kristianstads kommun

Rad-id Vattenstatus Senaste värdet (antal) Datum

0

Total

 31

2021

1

Otillfredställande

 3

2021

2

Måttlig

 16

2021

3

God

 12

2021

Datakälla: VISS-vatteninformationssystem Sverige, klassning uppdateras med 5-6 års mellanrum.

Kommentar

I den senaste klassningen har bland annat Helgeå, Julebodaån, Mjöån, Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Bivarödsån, Råbelösvkanalen, Graften och Vramsån klassats med god ekologisk status. En stor majoritet har klassats med god eller måttlig ekologisk status.
Lokalt behövs det framförallt åtgärder för att nå en god status i vattendragen. Det beror bland annat på problem med för hög näringsbelastning eller att vattendraget har påverkats fysiskt.
Bivarödsån och delar av Helgeå har otillfredställande status på grund av kontinuitetsproblem, till exempel vandringshinder.

Uppdaterad: 2022-01-17