Gå direkt till sidans innehåll

Ekologisk status i vattendrag

Indikator SE. 2.4. 1

Det är 31 st vattendrag i Kristianstads kommun som har klassats av Vattenmyndigheterna och presenterats i databasen VISS. Klassningen har gjorts för åren 2010-2016 och 2017-2021.

Ekologiskt statusklassning av vattendrag i Kristianstads kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal)

0

Total

2010

27

1

Total

2016

27

2

Total

2017

31

3

Total

2021

31

4

Otillfredställande

2010

1

5

Otillfredställande

2016

1

6

Otillfredställande

2017

3

7

Otillfredställande

2021

3

8

Måttlig

2010

17

9

Måttlig

2016

17

10

Måttlig

2017

16

11

Måttlig

2021

16

12

God

2010

9

13

God

2016

9

14

God

2017

12

15

God

2021

12

Datakälla: VISS-vatteninformationssystem Sverige, klassning uppdateras med 5-6 års mellanrum.

Kommentar

I den senaste klassningen har bland annat Helgeå, Julebodaån, Mjöån, Forsakarsbäcken (Igelgrop), Segesholmsån, Bivarödsån, Råbelösvkanalen, Graften och Vramsån klassats med god ekologisk status. En stor majoritet har klassats med god eller måttlig ekologisk status.
Lokalt behövs det framförallt åtgärder för att nå en god status i vattendragen. Det beror bland annat på problem med för hög näringsbelastning eller att vattendraget har påverkats fysiskt.
Bivarödsån och delar av Helgeå har otillfredställande status på grund av kontinuitetsproblem, till exempel vandringshinder.

Uppdaterad: 2022-01-17