Gå direkt till sidans innehåll

Inventering av enskilda avlopp

Delmål SE. 2.5. 6

Alla enskilda avlopp i kommunen ska vara inventerade till år 2025 (Inventeringstakt 400 avlopp/år).

Inventeringen av enskilda avlopp ska genomföras utifrån de avrinningsområden som är känsliga och/eller har hög näringsbelastning och som inte ingår i den utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp som ingår i kommunens VA-plan.

Uppdaterad: 2023-03-08