Gå direkt till sidans innehåll

Fosforförluster/ha

Indikator SE. 2.5.2. 1

Utsläppen av fosforföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska enligt de lokala miljömålen minska.

Fosforförluster (kg/ha) från Helge å, Vinne å och Vramsån (medelvärde över året)

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/ha)

0

Medelvärde

1994

0,2

1

Medelvärde

2005

0,10

2

Medelvärde

2006

0,10

3

Medelvärde

2007

0,3

4

Medelvärde

2008

0,2

5

Medelvärde

2009

0,05

6

Medelvärde

2010

0,10

7

Medelvärde

2011

0,10

8

Medelvärde

2012

0,10

9

Medelvärde

2013

0,07

10

Medelvärde

2014

0,2

11

Medelvärde

2015

0,10

12

Medelvärde

2016

0,10

13

Medelvärde

2017

0,2

14

Medelvärde

2018

0,10

15

Medelvärde

2019

0,10

16

Medelvärde

2020

0,10

17

Medelvärde

2021

0,2

18

Medelvärde

2022

0,9

19

Helge å

1994

0,10

20

Helge å

2005

0,10

21

Helge å

2006

0,09

22

Helge å

2007

0,2

23

Helge å

2008

0,2

24

Helge å

2009

0,06

25

Helge å

2010

0,08

26

Helge å

2011

0,10

27

Helge å

2012

0,06

28

Helge å

2013

0,04

29

Helge å

2014

0,10

30

Helge å

2015

0,2

31

Helge å

2016

0,09

32

Helge å

2017

0,2

33

Helge å

2018

0,09

34

Helge å

2019

0,10

35

Helge å

2020

0,10

36

Helge å

2021

0,09

37

Helge å

2022

0,06

38

Vinne å

1994

0,3

39

Vinne å

2005

0,10

40

Vinne å

2006

0,2

41

Vinne å

2007

0,4

42

Vinne å

2008

0,2

43

Vinne å

2009

0,05

44

Vinne å

2010

0,2

45

Vinne å

2011

0,10

46

Vinne å

2012

0,2

47

Vinne å

2013

0,10

48

Vinne å

2014

0,2

49

Vinne å

2015

0,10

50

Vinne å

2016

0,10

51

Vinne å

2017

0,3

52

Vinne å

2018

0,10

53

Vinne å

2019

0,10

54

Vinne å

2020

0,2

55

Vinne å

2021

0,2

56

Vinne å

2022

0,09

57

Vramsån

1994

0,2

58

Vramsån

2005

0,08

59

Vramsån

2006

0,09

60

Vramsån

2007

0,2

61

Vramsån

2008

0,10

62

Vramsån

2009

0,05

63

Vramsån

2010

0,09

64

Vramsån

2011

0,2

65

Vramsån

2012

0,07

66

Vramsån

2013

0,05

67

Vramsån

2014

0,2

68

Vramsån

2015

0,10

69

Vramsån

2016

0,10

70

Vramsån

2017

0,2

71

Vramsån

2018

0,10

72

Vramsån

2019

0,10

73

Vramsån

2020

0,10

74

Vramsån

2021

0,2

75

Vramsån

2022

0,10

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Toppen vi ser 2007 kan sannolikt förklaras av de höga vattennivåerna som rådde i Helgeåns tillrinningsområde under sommaren. De ovanligt höga vattennivåerna berodde på de stora regnmängder som föll i månadsskiftet juni - juli 2007, då det regnade 140-160 mm på ett par veckor. Ytterligare regn kom i slutet av juli då man under ett par dygn uppmätte 40-70 mm i tillrinningsområdet.

Översvämning av mark runt åar ger en ökad urlakning av näringsämnen, ett högt flöde kan också leda till erosion av näringsrika jordar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29