Gå direkt till sidans innehåll

Halt totalfosfor i vattendrag

Indikator SE. 2.5.2. 3

Halten totalfosfor ska enligt de lokala miljömålen minska.

Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:

Mycket höga halter: 50-100 µg/l
Extremt höga halter: >100 µg/l

Halt av totalkväve (µg/l) i ett antal vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bivarödsån

1990

33,0

1

Bivarödsån

1995

25,0

2

Bivarödsån

2000

61,0

3

Bivarödsån

2001

37,0

4

Bivarödsån

2002

46,0

5

Bivarödsån

2003

35,0

6

Bivarödsån

2004

39,0

7

Bivarödsån

2005

39,0

8

Bivarödsån

2006

31,0

9

Bivarödsån

2007

42,0

10

Bivarödsån

2008

34,0

11

Bivarödsån

2009

32,0

12

Bivarödsån

2010

26,5

13

Bivarödsån

2011

40,0

14

Bivarödsån

2012

35,5

15

Bivarödsån

2013

29,0

16

Bivarödsån

2014

38,5

17

Bivarödsån

2015

33,6

18

Bivarödsån

2016

28,4

19

Bivarödsån

2017

41,2

20

Bivarödsån

2018

30,0

21

Bivarödsån

2019

37,0

22

Bivarödsån

2020

37,0

23

Bivarödsån

2021

29,0

24

Bivarödsån

2022

28,0

25

Helge å

1990

27,0

26

Helge å

1995

22,0

27

Helge å

2000

27,0

28

Helge å

2001

25,0

29

Helge å

2002

38,0

30

Helge å

2003

25,0

31

Helge å

2004

31,0

32

Helge å

2005

43,0

33

Helge å

2006

25,0

34

Helge å

2007

52,0

35

Helge å

2008

30,0

36

Helge å

2009

27,0

37

Helge å

2010

28,5

38

Helge å

2011

27,5

39

Helge å

2012

30,0

40

Helge å

2013

21,5

41

Helge å

2014

29,0

42

Helge å

2015

33,4

43

Helge å

2016

32,0

44

Helge å

2017

31,0

45

Helge å

2018

40,0

46

Helge å

2019

29,0

47

Helge å

2020

33,0

48

Helge å

2021

35,0

49

Helge å

2022

30,0

50

Julebodaån (serie 1)

1990

30,0

51

Julebodaån (serie 1)

1996

14,0

52

Julebodaån (serie 1)

2000

40,0

53

Julebodaån (serie 1)

2001

14,0

54

Julebodaån (serie 1)

2002

29,0

55

Julebodaån (serie 1)

2003

21,0

56

Julebodaån (serie 1)

2004

20,0

57

Julebodaån (serie 2)

2007

26,0

58

Julebodaån (serie 2)

2008

28,0

59

Julebodaån (serie 2)

2009

19,0

60

Julebodaån (serie 2)

2010

19,0

61

Julebodaån (serie 2)

2011

38,0

62

Julebodaån (serie 2)

2012

35,0

63

Julebodaån (serie 2)

2013

25,0

64

Julebodaån (serie 2)

2014

24,0

65

Julebodaån (serie 2)

2015

27,0

66

Julebodaån (serie 2)

2016

22,5

67

Julebodaån (serie 2)

2017

33,5

68

Mjöån

1990

40,0

69

Mjöån

1995

35,0

70

Mjöån

2000

36,0

71

Mjöån

2001

53,0

72

Mjöån

2002

31,0

73

Mjöån

2003

29,0

74

Mjöån

2004

38,0

75

Mjöån

2005

34,0

76

Mjöån

2006

40,0

77

Mjöån

2007

22,0

78

Mjöån

2008

39,0

79

Mjöån

2009

19,0

80

Mjöån

2010

24,5

81

Mjöån

2011

35,0

82

Mjöån

2012

30,5

83

Mjöån

2013

28,5

84

Mjöån

2014

28,5

85

Mjöån

2015

33,3

86

Mjöån

2016

33,5

87

Mjöån

2017

36,0

88

Mjöån

2018

44,0

89

Mjöån

2019

37,0

90

Mjöån

2020

53,0

91

Mjöån

2021

56,0

92

Mjöån

2022

43,0

93

Segesholmsån (serie 1)

1990

30,0

94

Segesholmsån (serie 1)

1996

21,0

95

Segesholmsån (serie 1)

2000

16,0

96

Segesholmsån (serie 1)

2001

23,0

97

Segesholmsån (serie 1)

2002

24,0

98

Segesholmsån (serie 1)

2003

12,0

99

Segesholmsån (serie 1)

2004

14,0

100

Segesholmsån (serie 2)

2007

26,0

101

Segesholmsån (serie 2)

2008

28,0

102

Segesholmsån (serie 2)

2009

20,0

103

Segesholmsån (serie 2)

2010

19,0

104

Segesholmsån (serie 2)

2011

38,0

105

Segesholmsån (serie 2)

2012

35,0

106

Segesholmsån (serie 2)

2013

25,0

107

Segesholmsån (serie 2)

2014

24,0

108

Segesholmsån (serie 2)

2015

15,0

109

Segesholmsån (serie 2)

2016

17,0

110

Segesholmsån (serie 2)

2017

25,0

111

Skräbeån

1990

10,0

112

Skräbeån

1995

11,0

113

Skräbeån

2000

10,0

114

Skräbeån

2001

11,0

115

Skräbeån

2002

10,0

116

Skräbeån

2003

8,00

117

Skräbeån

2004

7,00

118

Skräbeån

2005

8,00

119

Skräbeån

2006

6,00

120

Skräbeån

2007

9,00

121

Skräbeån

2008

11,0

122

Skräbeån

2009

8,00

123

Skräbeån

2010

6,00

124

Skräbeån

2011

11,0

125

Skräbeån

2018

26,0

126

Skräbeån

2019

27,0

127

Skräbeån

2020

29,0

128

Skräbeån

2021

28,0

129

Skräbeån

2022

24,0

130

Vinne å

1990

67,0

131

Vinne å

1995

76,0

132

Vinne å

2000

169

133

Vinne å

2001

70,0

134

Vinne å

2002

77,0

135

Vinne å

2003

64,0

136

Vinne å

2004

76,0

137

Vinne å

2005

60,0

138

Vinne å

2006

57,0

139

Vinne å

2007

79,0

140

Vinne å

2008

67,0

141

Vinne å

2009

76,0

142

Vinne å

2010

59,0

143

Vinne å

2011

67,0

144

Vinne å

2012

93,0

145

Vinne å

2013

38,5

146

Vinne å

2014

77,0

147

Vinne å

2015

63,3

148

Vinne å

2016

63,5

149

Vinne å

2017

70,2

150

Vinne å

2018

123

151

Vinne å

2019

58,0

152

Vinne å

2020

84,0

153

Vinne å

2021

61,0

154

Vinne å

2022

76,0

155

Vramsån

1990

46,0

156

Vramsån

1995

44,0

157

Vramsån

2000

52,0

158

Vramsån

2001

40,0

159

Vramsån

2002

48,0

160

Vramsån

2003

34,0

161

Vramsån

2004

38,0

162

Vramsån

2005

40,0

163

Vramsån

2006

39,0

164

Vramsån

2007

34,0

165

Vramsån

2008

39,0

166

Vramsån

2009

30,0

167

Vramsån

2010

26,5

168

Vramsån

2011

43,0

169

Vramsån

2012

30,5

170

Vramsån

2013

31,0

171

Vramsån

2014

38,0

172

Vramsån

2015

37,8

173

Vramsån

2016

33,5

174

Vramsån

2017

45,2

175

Vramsån

2018

44,0

176

Vramsån

2019

36,0

177

Vramsån

2020

44,0

178

Vramsån

2021

47,0

179

Vramsån

2022

32,0

Datakälla: SRK (samordnad recipientkontroll), Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån, Österlens Vattenvårdsförbund

Kommentar

Halten är ett medelvärde av april- och augustivärdena. Undantag: Serie 1 är tagna under våren. Serie 2 är tagna i april. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m. Det är svårt att ge någon generell trend för vattendragen som helhet. Man kan få mer information om alla vattendragens utveckling under fliken "Jämför".

Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader (eller bara ett månadsvärde i fallet med serie 1 och 2), och det ger således inte mer än en grov trendindikation.

Vissa vattendrag har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-01-29