Gå direkt till sidans innehåll

Halt totalkväve i vattendrag

Indikator SE. 2.5.2. 4

Halterna av totalkväve ska enligt de lokala miljömålen minska.

Enligt Naturvårdsverkets "Bedömningsgrunder för miljökvalitet" (Rapport 4913) anges följande riktvärden:

Mycket höga halter: 1250-5000 µg/l
Extremt höga halter: >5000 µg/l

Halt av totalkväve (µg/l) i ett antal vattendrag

Rad-id Mätområde Datum Värde (µg/l)

0

Bivarödsån

1990

1150

1

Bivarödsån

1995

1050

2

Bivarödsån

2000

1800

3

Bivarödsån

2001

1250

4

Bivarödsån

2002

1500

5

Bivarödsån

2003

1450

6

Bivarödsån

2004

1600

7

Bivarödsån

2005

1700

8

Bivarödsån

2006

1650

9

Bivarödsån

2007

1500

10

Bivarödsån

2008

1450

11

Bivarödsån

2009

1500

12

Bivarödsån

2010

1300

13

Bivarödsån

2011

1650

14

Bivarödsån

2012

1300

15

Bivarödsån

2013

1100

16

Bivarödsån

2014

1250

17

Bivarödsån

2015

1592

18

Bivarödsån

2016

1200

19

Bivarödsån

2017

1525

20

Bivarödsån

2018

1470

21

Bivarödsån

2019

1642

22

Bivarödsån

2020

1540

23

Bivarödsån

2021

1564

24

Helge å

1990

1250

25

Helge å

1995

910,0

26

Helge å

2000

1200

27

Helge å

2001

1210

28

Helge å

2002

1250

29

Helge å

2003

1010

30

Helge å

2004

1300

31

Helge å

2005

1350

32

Helge å

2006

1650

33

Helge å

2007

1650

34

Helge å

2008

1400

35

Helge å

2009

1110

36

Helge å

2010

1180

37

Helge å

2011

1350

38

Helge å

2012

1140

39

Helge å

2013

2070

40

Helge å

2014

1200

41

Helge å

2015

1467

42

Helge å

2016

1025

43

Helge å

2017

1270

44

Helge å

2018

1173

45

Helge å

2019

1435

46

Helge å

2020

1301

47

Helge å

2021

1723

48

Julebodaån (serie 1)

1990

1500

49

Julebodaån (serie 1)

1996

1400

50

Julebodaån (serie 1)

2000

1000

51

Julebodaån (serie 1)

2001

1300

52

Julebodaån (serie 1)

2002

1400

53

Julebodaån (serie 1)

2003

1200

54

Julebodaån (serie 1)

2004

2000

55

Julebodaån (serie 2)

2007

2800

56

Julebodaån (serie 2)

2008

1685

57

Julebodaån (serie 2)

2009

1130

58

Julebodaån (serie 2)

2010

1490

59

Julebodaån (serie 2)

2011

1850

60

Julebodaån (serie 2)

2012

1400

61

Julebodaån (serie 2)

2013

1480

62

Julebodaån (serie 2)

2014

1335

63

Julebodaån (serie 2)

2015

1510

64

Julebodaån (serie 2)

2016

1325

65

Julebodaån (serie 2)

2017

1350

66

Mjöån

1990

3450

67

Mjöån

1995

3000

68

Mjöån

2000

3000

69

Mjöån

2001

2950

70

Mjöån

2002

3450

71

Mjöån

2003

3300

72

Mjöån

2004

3150

73

Mjöån

2005

3100

74

Mjöån

2006

2900

75

Mjöån

2007

3350

76

Mjöån

2008

3000

77

Mjöån

2009

3050

78

Mjöån

2010

2650

79

Mjöån

2011

2950

80

Mjöån

2012

2850

81

Mjöån

2013

3150

82

Mjöån

2014

2900

83

Mjöån

2015

3017

84

Mjöån

2016

2900

85

Mjöån

2017

2850

86

Mjöån

2018

3650

87

Mjöån

2019

3250

88

Mjöån

2020

3200

89

Mjöån

2021

3183

90

Segesholmsån (serie 1)

1990

1500

91

Segesholmsån (serie 1)

1996

2100

92

Segesholmsån (serie 1)

2000

740,0

93

Segesholmsån (serie 1)

2001

1600

94

Segesholmsån (serie 1)

2002

1500

95

Segesholmsån (serie 1)

2003

1600

96

Segesholmsån (serie 1)

2004

1900

97

Segesholmsån (serie 2)

2007

1600

98

Segesholmsån (serie 2)

2008

1100

99

Segesholmsån (serie 2)

2009

890,0

100

Segesholmsån (serie 2)

2010

1800

101

Segesholmsån (serie 2)

2011

1300

102

Segesholmsån (serie 2)

2012

1100

103

Segesholmsån (serie 2)

2013

1700

104

Segesholmsån (serie 2)

2014

1200

105

Segesholmsån (serie 2)

2015

1700

106

Segesholmsån (serie 2)

2016

1400

107

Segesholmsån (serie 2)

2017

2000

108

Skräbeån

1990

600,0

109

Skräbeån

1995

770,0

110

Skräbeån

2000

690,0

111

Skräbeån

2001

700,0

112

Skräbeån

2002

800,0

113

Skräbeån

2003

660,0

114

Skräbeån

2004

600,0

115

Skräbeån

2005

590,0

116

Skräbeån

2006

530,0

117

Skräbeån

2007

890,0

118

Skräbeån

2008

858,0

119

Skräbeån

2009

797,0

120

Skräbeån

2010

692,0

121

Skräbeån

2011

717,0

122

Skräbeån

2018

1300

123

Skräbeån

2019

1308

124

Skräbeån

2020

1375

125

Skräbeån

2021

1386

126

Vinne å

1990

4500

127

Vinne å

1995

3400

128

Vinne å

2000

7200

129

Vinne å

2001

3500

130

Vinne å

2002

3600

131

Vinne å

2003

3300

132

Vinne å

2004

4700

133

Vinne å

2005

4000

134

Vinne å

2006

5200

135

Vinne å

2007

4150

136

Vinne å

2008

3350

137

Vinne å

2009

3250

138

Vinne å

2010

3400

139

Vinne å

2011

3750

140

Vinne å

2012

3100

141

Vinne å

2013

3150

142

Vinne å

2014

3400

143

Vinne å

2015

4125

144

Vinne å

2016

4142

145

Vinne å

2017

3725

146

Vinne å

2018

3500

147

Vinne å

2019

4542

148

Vinne å

2020

3792

149

Vinne å

2021

4817

150

Vramsån

1990

2700

151

Vramsån

1995

2500

152

Vramsån

2000

2500

153

Vramsån

2001

2500

154

Vramsån

2002

2700

155

Vramsån

2003

2100

156

Vramsån

2004

2400

157

Vramsån

2005

2700

158

Vramsån

2006

3700

159

Vramsån

2007

3200

160

Vramsån

2008

2550

161

Vramsån

2009

2250

162

Vramsån

2010

2200

163

Vramsån

2011

2850

164

Vramsån

2012

1900

165

Vramsån

2013

1900

166

Vramsån

2014

2150

167

Vramsån

2015

2908

168

Vramsån

2016

1850

169

Vramsån

2017

2075

170

Vramsån

2018

2333

171

Vramsån

2019

3292

172

Vramsån

2020

2483

173

Vramsån

2021

3242

Datakälla: SRK (samordnad recipientkontroll), Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån, Österlens Vattenvårdsförbund

Kommentar

Halten är ett medelvärde av april- och augustivärdena. Undantag: Serie 1 är tagna under våren. Serie 2 är tagna i april. Provdjupen varierar mellan 0,2-0,5 m. Det är svårt att ge någon generell trend för vattendragen som helhet. Man kan få mer information om alla vattendragens utveckling under fliken "Jämför".

Man bör också notera att årsvärdena är medelvärden av två månader (eller bara ett månadsvärde i fallet med serie 1 och 2), och det ger således inte mer än en grov trendindikation.

Vissa vattendrag har fler mätningar och data tillgängliga hos datavärden, se länkar.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-05-20