Gå direkt till sidans innehåll

Antal kommunala brunnar som omges av vattenskyddsområde

Indikator SE. 2.2.1. 1

Nyckeltalet visar antalet kommunala brunnar med vattenskyddsområde.

Kommunala brunnar med vattenskyddsområde

Rad-id Vattenskyddsområden Senaste värdet (stycken) Datum

0

Totalt antal

 23

2023

1

Vattenskyddsområde med skydd

 20

2023

Datakälla: C4 teknik

Kommentar

Tre vattentäkter saknar helt vattenskyddsområde. Det är vattentäkterna för Maglehem, Norra Strö och Vanneberga. Brunnsfältet på Åhus skjutfält saknar också vattenskyddsområde. Många av de befintliga vattenskyddsområden är också gamla och behöver förnyas för att ge ett bättre skydd.

För att minska riskerna för framtiden får vattentäkterna successivt nya och utökade skyddsområden. Arbetet med förstärkning av skyddet av vattentäkter mot föroreningar pågår för vattentäkterna i Rickarum, Maglehem och Vittskövle. Under 2013 bildades ett vattenskyddsområde för Linderöd.

Uppdaterad: 2023-03-20