Gå direkt till sidans innehåll

Antal kommunala brunnar som omges av vattenskyddsområde

Indikator SE. 2.2.1. 1

Nyckeltalet visar antalet kommunala brunnar med vattenskyddsområde.

Kommunala brunnar med vattenskyddsområde

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Totalt antal

2005

24

1

Totalt antal

2006

23

2

Totalt antal

2007

23

3

Totalt antal

2008

21

4

Totalt antal

2009

21

5

Totalt antal

2010

21

6

Totalt antal

2011

21

7

Totalt antal

2012

20

8

Totalt antal

2013

20

9

Totalt antal

2014

20

10

Totalt antal

2015

20

11

Totalt antal

2016

23

12

Totalt antal

2017

23

13

Totalt antal

2018

23

14

Totalt antal

2019

23

15

Totalt antal

2020

23

16

Totalt antal

2021

23

17

Totalt antal

2022

23

18

Totalt antal

2023

23

19

Vattenskyddsområde med skydd

2005

9,0

20

Vattenskyddsområde med skydd

2006

19

21

Vattenskyddsområde med skydd

2007

19

22

Vattenskyddsområde med skydd

2008

17

23

Vattenskyddsområde med skydd

2009

17

24

Vattenskyddsområde med skydd

2010

17

25

Vattenskyddsområde med skydd

2011

17

26

Vattenskyddsområde med skydd

2012

16

27

Vattenskyddsområde med skydd

2013

16

28

Vattenskyddsområde med skydd

2014

17

29

Vattenskyddsområde med skydd

2015

17

30

Vattenskyddsområde med skydd

2016

17

31

Vattenskyddsområde med skydd

2017

17

32

Vattenskyddsområde med skydd

2018

17

33

Vattenskyddsområde med skydd

2019

20

34

Vattenskyddsområde med skydd

2020

20

35

Vattenskyddsområde med skydd

2021

20

36

Vattenskyddsområde med skydd

2022

20

37

Vattenskyddsområde med skydd

2023

20

Datakälla: C4 teknik

Kommentar

Tre vattentäkter saknar helt vattenskyddsområde. Det är vattentäkterna för Maglehem, Norra Strö och Vanneberga. Brunnsfältet på Åhus skjutfält saknar också vattenskyddsområde. Många av de befintliga vattenskyddsområden är också gamla och behöver förnyas för att ge ett bättre skydd.

För att minska riskerna för framtiden får vattentäkterna successivt nya och utökade skyddsområden. Arbetet med förstärkning av skyddet av vattentäkter mot föroreningar pågår för vattentäkterna i Rickarum, Maglehem och Vittskövle. Under 2013 bildades ett vattenskyddsområde för Linderöd.

Uppdaterad: 2023-03-20