Gå direkt till sidans innehåll

Rötrest som återförs i kretsloppet

Indikator SE. 4.5. 3

Kommunens målsättning är att allt organiskt avfall från livsmedelsindustrier, hushåll och restauranger ska rötas och återföras i kretsloppet.

Rötrest som återförs i kretsloppet

Datakälla: Biogasen Kristianstad
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2007
Senaste värdet:
120000 ton (2022)
Utgångsvärde:
65000 ton (2007)

Kommentar

Mängden restprodukter, organiskt avfall från hushåll och restauranger som rötas i biogasanläggningen har succesivt ökat jämfört med år 2007. Rötresterna tas emot av lantbrukare för spridning på åkermark.

Uppdaterad: 2023-05-03