Gå direkt till sidans innehåll

Mängd kommunalt avfall till deponi

Indikator SE. 4.5. 5

Andelen avfall som återanvänds, återvinns och energiutvinns ska öka. Det innebär också att mängden avfall som läggs på deponi ska minska.

Mängd hushållsavfall till deponi i kg per invånare.

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet:
3,3 kg (2022)
Utgångsvärde:
4,6 kg (2011)

Kommentar

Historiskt sett har mängden avfall som läggs på deponi minskat mycket. Det är viktigt att mer material kan återanvändas eller energiutvinnas. Som en jämförelse var mängden avfall till deponi 460 kg per invånare år 1994 och 200 kg per invånare år 2000.

Uppdaterad: 2023-05-03