Gå direkt till sidans innehåll

Insamling av farligt avfall

Indikator SE. 4.5. 6

Generellt sett behöver avfallets farlighet minska och allt farligt avfall tas om hand på rätt sätt.
Kommunens målsättning är att farligt avfall ska omhändertas på rätt sätt och hanteras så att risker minimeras. Avfallets farlighet ska minska.

Insamling av farligt avfall per kommuninvånare

Datakälla: Avfall Sverige (Avfallsweb)
Senaste värdet:
2 kg (2022)
Utgångsvärde:
2 kg (2011)
Uppdaterad: 2023-05-03