Gå direkt till sidans innehåll

Behandling av kommunalt avfall

Indikator SE. 4.5. 8

Att på olika sätt förebygga avfall och återanvända produkter så mycket som möjligt är viktigt i det fortsatta arbetet med avfallsfrågor. Generellt sett sorteras allt fler sorters avfall ut i Sverige och kan i större utsträckning användas för materialåtervinning eller energiproduktion.

Kommunens målsättning innebär att andelen avfall som återanvänds, återvinns och energiutvinns ska öka från år 2012 till år 2022, med prioritering i nämnd ordning.

Behandling av kommunalt avfall fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Datakälla: Renhållningen Kristianstad
Senaste värdet:
508 kg (2022)
Utgångsvärde:
578,07 kg (2012)

Kommentar

Ur ett nationellt perspektiv pekas ökad resurshushållning inom byggsektorn och livsmedelskedjan ut som viktiga insatsområden, liksom textil och elektronik. I Kristianstads kommun behandlas matavfall sedan många år biologiskt genom rötning för produktion av biogas och biogödsel. En utmaning är att sortering av matavfall ska vara så bra i alla bostadsområden att det går att använda för rötning.

Uppdaterad: 2023-05-03