Gå direkt till sidans innehåll

Insamlad mängd av olika avfallsslag

Indikator SE. 4.5. 7

Mängd insamlat avfall i olika avfallsslag fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg)

0

Totalt kommunalt avfall

2011

631

1

Totalt kommunalt avfall

2012

578,07

2

Totalt kommunalt avfall

2013

570,64

3

Totalt kommunalt avfall

2014

577,69

4

Totalt kommunalt avfall

2015

554,85

5

Totalt kommunalt avfall

2016

553,8

6

Totalt kommunalt avfall

2017

553,32

7

Totalt kommunalt avfall

2018

527,4

8

Totalt kommunalt avfall

2019

540,62

9

Totalt kommunalt avfall

2020

585

10

Totalt kommunalt avfall

2021

531

11

Totalt kommunalt avfall

2022

508

12

Restavfall (brännbart avfall)

2011

150

13

Restavfall (brännbart avfall)

2012

150,28

14

Restavfall (brännbart avfall)

2013

149,31

15

Restavfall (brännbart avfall)

2014

151,11

16

Restavfall (brännbart avfall)

2015

155,16

17

Restavfall (brännbart avfall)

2016

161,1

18

Restavfall (brännbart avfall)

2017

152,98

19

Restavfall (brännbart avfall)

2018

140,47

20

Restavfall (brännbart avfall)

2019

134,24

21

Restavfall (brännbart avfall)

2020

133

22

Restavfall (brännbart avfall)

2021

133

23

Restavfall (brännbart avfall)

2022

133

24

Matavfall

2011

70

25

Matavfall

2012

75,21

26

Matavfall

2013

74,41

27

Matavfall

2014

70,08

28

Matavfall

2015

69

29

Matavfall

2016

68,64

30

Matavfall

2017

68,97

31

Matavfall

2018

68,16

32

Matavfall

2019

70,03

33

Matavfall

2020

72

34

Matavfall

2021

73

35

Matavfall

2022

69

36

Förpackningar och tidningar

2011

92

37

Förpackningar och tidningar

2012

83,85

38

Förpackningar och tidningar

2013

83,41

39

Förpackningar och tidningar

2014

83,18

40

Förpackningar och tidningar

2015

80,85

41

Förpackningar och tidningar

2016

82,24

42

Förpackningar och tidningar

2017

86,64

43

Förpackningar och tidningar

2018

91,41

44

Förpackningar och tidningar

2019

91,7

45

Förpackningar och tidningar

2020

95

46

Förpackningar och tidningar

2021

95

47

Förpackningar och tidningar

2022

89

48

Grovavfall

2011

151

49

Grovavfall

2012

150,74

50

Grovavfall

2013

136,84

51

Grovavfall

2014

141,83

52

Grovavfall

2015

127,32

53

Grovavfall

2016

118,96

54

Grovavfall

2017

119,7

55

Grovavfall

2018

116,66

56

Grovavfall

2019

123,58

57

Grovavfall

2020

146

58

Grovavfall

2021

112

59

Grovavfall

2022

106

60

Trädgårdsavfall

2011

149

61

Trädgårdsavfall

2012

100,77

62

Trädgårdsavfall

2013

109,12

63

Trädgårdsavfall

2014

114,76

64

Trädgårdsavfall

2015

107,28

65

Trädgårdsavfall

2016

108,22

66

Trädgårdsavfall

2017

110,37

67

Trädgårdsavfall

2018

95,88

68

Trädgårdsavfall

2019

105,59

69

Trädgårdsavfall

2020

122

70

Trädgårdsavfall

2021

105

71

Trädgårdsavfall

2022

99

72

Elavfall

2011

17

73

Elavfall

2012

15,58

74

Elavfall

2013

15,41

75

Elavfall

2014

14,64

76

Elavfall

2015

13,16

77

Elavfall

2016

12,55

78

Elavfall

2017

12,41

79

Elavfall

2018

12,81

80

Elavfall

2019

13,24

81

Elavfall

2020

14

82

Elavfall

2021

11

83

Elavfall

2022

11

84

Farligt avfall

2011

2

85

Farligt avfall

2012

1,64

86

Farligt avfall

2013

2,14

87

Farligt avfall

2014

2,1

88

Farligt avfall

2015

2,07

89

Farligt avfall

2016

2,09

90

Farligt avfall

2017

2,25

91

Farligt avfall

2018

2,01

92

Farligt avfall

2019

2,25

93

Farligt avfall

2020

2

94

Farligt avfall

2021

2

95

Farligt avfall

2022

2

Datakälla: Renhållningen Kristianstad

Kommentar

År 2014 ser man en minskning i det totala hushållsvfallet. Detta beror främst på att man vid den tidpunkten började korrigera data för att utesluta byggavfall från grovavfallet. Korrigering kan komma att ske för data bakåt i tiden, men tills dess får man ha detta i åtanke.

Uppdaterad: 2023-05-03