Gå direkt till sidans innehåll

Behandling av kommunalt avfall

Indikator SE. 4.5. 8

Att på olika sätt förebygga avfall och återanvända produkter så mycket som möjligt är viktigt i det fortsatta arbetet med avfallsfrågor. Generellt sett sorteras allt fler sorters avfall ut i Sverige och kan i större utsträckning användas för materialåtervinning eller energiproduktion.

Kommunens målsättning innebär att andelen avfall som återanvänds, återvinns och energiutvinns ska öka från år 2012 till år 2022, med prioritering i nämnd ordning.

Behandling av kommunalt avfall fördelat per kommuninvånare (kg/år)

Rad-id Behandling av kommunalt avfall Senaste värdet (kg) Datum

0

Total

 508

2022

1

Energiåtervinning genom förbränning

 210

2022

2

Biologisk behandling

 140

2022

3

Materialåtervinning (inkl. elavfall och batterier)

 123

2022

4

Farligt avfall

 7,8

2022

5

Deponering

 3,3

2022

Datakälla: Renhållningen Kristianstad

Kommentar

Ur ett nationellt perspektiv pekas ökad resurshushållning inom byggsektorn och livsmedelskedjan ut som viktiga insatsområden, liksom textil och elektronik. I Kristianstads kommun behandlas matavfall sedan många år biologiskt genom rötning för produktion av biogas och biogödsel. En utmaning är att sortering av matavfall ska vara så bra i alla bostadsområden att det går att använda för rötning.

Uppdaterad: 2023-05-03