Gå direkt till sidans innehåll

Rötrest som återförs i kretsloppet

Indikator SE. 4.5. 3

Kommunens målsättning är att allt organiskt avfall från livsmedelsindustrier, hushåll och restauranger ska rötas och återföras i kretsloppet.

Rötrest som återförs i kretsloppet

Rad-id Datum Värde (ton)

0

2007

65000

1

2008

78000

2

2009

76000

3

2010

84000

4

2011

73000

5

2012

86000

6

2013

93000

7

2014

97000

8

2015

94000

9

2016

110000

10

2017

100000

11

2018

110000

12

2019

110000

13

2020

110000

14

2021

110000

15

2022

120000

Datakälla: Biogasen Kristianstad

Kommentar

Mängden restprodukter, organiskt avfall från hushåll och restauranger som rötas i biogasanläggningen har succesivt ökat jämfört med år 2007. Rötresterna tas emot av lantbrukare för spridning på åkermark.

Uppdaterad: 2023-05-03