Gå direkt till sidans innehåll

Total mängd kommunalt avfall per kommuninvånare

Indikator SE. 4.5. 9

Den totala mängden kommunalt avfall/invånare ska minska från år 2012 till år 2021.

Total mängd kommunalt avfall per kommuninvånare och år.

Rad-id Datum Värde (kg)

0

2011

631

1

2012

578

2

2013

571

3

2014

578

4

2015

555

5

2016

554

6

2017

553

7

2018

527

8

2019

541

9

2020

585

10

2021

531

11

2022

508

Datakälla: Renhållningen Kristianstad

Kommentar

Att på olika sätt förebygga avfall och återanvända produkter så mycket som möjligt är mycket viktigt i det fortsatta arbetet med avfallsfrågor. Generellt sett sorteras allt fler sorters avfall ut i Sverige och kan i större utsträckning användas för materialåtervinning eller energiproduktion. Samtidigt behöver den totala mängden avfall per invånare minska.

Uppdaterad: 2023-05-03