Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av flyktiga organiska ämnen

Delmål SE. 5.5. 3

Flyktiga organiska ämnen (NMVOC), är en samlande benämning av föroreningar, som i närvaro av solljus och tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon.

Flyktiga organiska ämnen kan bildas vid ofullständig förbränning, men de kan även komma från till exempel lösningsmedel som dunstar eller från bensinångor. En del flyktiga organiska ämnen används som lösningsmedel vid industriella processer, samt för färg och lack.

Uppdaterad: 2024-01-16