Gå direkt till sidans innehåll

Partiklar i tätortsluften

Delmål SE. 5.5. 4

Partiklar (PM2,5) bildas främst vid all typ av förbränning. Energisektorn och trafiken är dominerande källor. Långdistanstransport av partiklar (PM2,5) från omgivande länder bidrar väsentligt till halterna i södra Sverige. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck.

Uppdaterad: 2024-01-16