Gå direkt till sidans innehåll

Utsläpp av växthusgaser per invånare

Indikator SE. 5.1.1. 1

Nyckeltalet visar utsläpp av växthusgaser i hela kommunen i ton/kommuninvånare. Uppgifterna tas fram med två års fördröjning. Målnivåerna är uträknade utefter befolkningsprognoser.

Utsläpp av växthusgaser per kommuninvånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/kommuninv)

0

Alla

1990

8,7

1

Alla

2000

7,7

2

Alla

2005

6,9

3

Alla

2010

6,1

4

Alla

2015

5,1

5

Alla

2016

4,9

6

Alla

2017

4,6

7

Alla

2018

4,6

8

Alla

2019

4,3

9

Alla

2020

4,1

10

Alla

2021

4,1

11

Transporter

1990

2,1

12

Transporter

2000

2,1

13

Transporter

2005

2,2

14

Transporter

2010

2,2

15

Transporter

2015

1,9

16

Transporter

2016

1,9

17

Transporter

2017

1,7

18

Transporter

2018

1,7

19

Transporter

2019

1,5

20

Transporter

2020

1,5

21

Transporter

2021

1,5

22

Industri (energi och processer)

1990

1,1

23

Industri (energi och processer)

2000

1,1

24

Industri (energi och processer)

2005

0,9

25

Industri (energi och processer)

2010

0,7

26

Industri (energi och processer)

2015

0,6

27

Industri (energi och processer)

2016

0,5

28

Industri (energi och processer)

2017

0,5

29

Industri (energi och processer)

2018

0,5

30

Industri (energi och processer)

2019

0,5

31

Industri (energi och processer)

2020

0,4

32

Industri (energi och processer)

2021

0,4

33

Jordbruk

1990

2,1

34

Jordbruk

2000

2,0

35

Jordbruk

2005

1,8

36

Jordbruk

2010

1,7

37

Jordbruk

2015

1,6

38

Jordbruk

2016

1,5

39

Jordbruk

2017

1,6

40

Jordbruk

2018

1,6

41

Jordbruk

2019

1,6

42

Jordbruk

2020

1,5

43

Jordbruk

2021

1,5

44

El och fjärrvärme

1990

0,5

45

El och fjärrvärme

2000

0,2

46

El och fjärrvärme

2005

0,10

47

El och fjärrvärme

2010

0,10

48

El och fjärrvärme

2015

0,06

49

El och fjärrvärme

2016

0,05

50

El och fjärrvärme

2017

0,03

51

El och fjärrvärme

2018

0,03

52

El och fjärrvärme

2019

0,03

53

El och fjärrvärme

2020

0,02

54

El och fjärrvärme

2021

0,03

55

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

1990

1,2

56

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2000

0,8

57

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2005

0,4

58

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2010

0,3

59

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2015

0,2

60

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2016

0,2

61

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2017

0,10

62

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2018

0,10

63

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2019

0,10

64

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2020

0,10

65

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

2021

0,10

66

Arbetsmaskiner

1990

0,4

67

Arbetsmaskiner

2000

0,3

68

Arbetsmaskiner

2005

0,3

69

Arbetsmaskiner

2010

0,3

70

Arbetsmaskiner

2015

0,3

71

Arbetsmaskiner

2016

0,3

72

Arbetsmaskiner

2017

0,3

73

Arbetsmaskiner

2018

0,3

74

Arbetsmaskiner

2019

0,3

75

Arbetsmaskiner

2020

0,3

76

Arbetsmaskiner

2021

0,3

77

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

1990

0,05

78

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2000

0,10

79

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2005

0,2

80

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2010

0,2

81

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2015

0,2

82

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2016

0,2

83

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2017

0,3

84

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2018

0,2

85

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2019

0,10

86

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2020

0,10

87

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

2021

0,10

88

Avfall (inkl. avlopp)

1990

1,3

89

Avfall (inkl. avlopp)

2000

1,1

90

Avfall (inkl. avlopp)

2005

0,8

91

Avfall (inkl. avlopp)

2010

0,6

92

Avfall (inkl. avlopp)

2015

0,3

93

Avfall (inkl. avlopp)

2016

0,3

94

Avfall (inkl. avlopp)

2017

0,3

95

Avfall (inkl. avlopp)

2018

0,3

96

Avfall (inkl. avlopp)

2019

0,2

97

Avfall (inkl. avlopp)

2020

0,2

98

Avfall (inkl. avlopp)

2021

0,2

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen

Kommentar

Sedan 90-talet har de totala utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun minskat kontinuerligt. Detsamma gäller när man ser på utsläppen för CO2-ekv./invånare i kommunen. Samtidigt så har befolkningen i kommunen ökat med mer än 10 000 invånare under samma tidsperiod.

2021 var de direkta utsläppen av växthusgaser i Kristianstads kommun cirka 4,1 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Det är minskning jämfört med 1990 då utsläppen var cirka 8,7 CO2-ekv./invånare.

Utsläppen i kommunen motsvarade sammanlagt cirka 356 957 ton koldioxidekvivalenter under 2021. Det innebär en total minskning med cirka 43 % jämfört med basåret 1990. Minskningarna har framförallt skett inom el och fjärrvärme, och egen uppvärmning av bostäder, med minskningar på över 80 %. Även utsläppen från avfall (inkl. avlopp) har minskat, och från industri (energi och processer), varierande 60-80 %.

De ökningar som skett under samma tidsperiod är inom produktanvändning (inkl. lösningsmedel) på cirka 147 %. Utsläppen från produktanvändning är små jämfört med andra sektorer.

Uppdaterad: 2024-01-11