Gå direkt till sidans innehåll

Bly i avloppsslam

Indikator SE. 3.1.1. 3

Halterna gäller avloppsreningsverket i Kristianstad.

Blyhalter i slam från kommunala avloppsreningsverket i Kristianstad

Datakälla: Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
14,0 mg/kg TS (2022)
Utgångsvärde:
17,0 mg/kg TS (2006)

Kommentar

Det finns ett nationellt gränsvärde för bly i avloppsslam. Gränsvärdet är ett mått på hur mycket bly som får finnas i avloppsslam som ska spridas på åkermark. Gränsvärdet innebär att blyhalterna i slammet ska vara lägre än 100 mg/kg TS (torrsubstans). De senaste åren har blyhalterna legat på nivåer långt under gränsvärdet.

Uppdaterad: 2023-03-06