Gå direkt till sidans innehåll

Bly i avloppsslam

Indikator SE. 3.1.1. 3

Halterna gäller avloppsreningsverket i Kristianstad.

Blyhalter i slam från kommunala avloppsreningsverket i Kristianstad

Rad-id Datum Värde (mg/kg TS)

0

2005

21,0

1

2006

17,0

2

2007

17,0

3

2008

16,0

4

2009

19,3

5

2010

13,7

6

2011

12,0

7

2012

12,5

8

2013

13,0

9

2014

12,0

10

2015

21,0

11

2016

13,0

12

2017

13,0

13

2018

11,0

14

2019

11,0

15

2020

11,0

16

2021

11,0

17

2022

14,0

Datakälla: Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun

Kommentar

Det finns ett nationellt gränsvärde för bly i avloppsslam. Gränsvärdet är ett mått på hur mycket bly som får finnas i avloppsslam som ska spridas på åkermark. Gränsvärdet innebär att blyhalterna i slammet ska vara lägre än 100 mg/kg TS (torrsubstans). De senaste åren har blyhalterna legat på nivåer långt under gränsvärdet.

Uppdaterad: 2023-03-06