Gå direkt till sidans innehåll

Kvicksilver i avloppsslam

Indikator SE. 3.1.1. 4

De halter som redovisas är från avloppsreningsverket i Kristianstad.

Halter av kvicksilver i slam från kommunala avloppsreningsverket i Kristianstad

Rad-id Datum Värde (mg/kg TS)

0

2005

0,47

1

2006

0,48

2

2007

0,35

3

2008

0,50

4

2009

0,38

5

2010

0,45

6

2011

0,40

7

2012

0,36

8

2013

0,36

9

2014

0,35

10

2015

0,33

11

2016

0,24

12

2017

0,24

13

2018

0,30

14

2019

0,43

15

2020

0,34

16

2021

0,33

17

2022

0,27

Datakälla: Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun

Kommentar

Det finns ett nationellt gränsvärde för kvicksilver i avloppsslam. Gränsvärdet är ett mått på hur mycket kvicksilver som får finnas i avloppsslam som ska spridas på åkermark. Gränsvärdet innebär att kvicksilverhalterna i slammet ska vara lägre än 100 mg/kg TS (torrsubstans). De senaste åren har kvicksilverhalterna legat på nivåer långt under gränsvärdet.

Uppdaterad: 2023-03-06