Gå direkt till sidans innehåll

Kvävehalt i västra Hanöbukten

Indikator SE. 2.6. 2

De vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänskliga verksamheter till sjöar, vattendrag och kustvatten ska minska enligt Kristianstads kommuns lokala miljömål.

Inre värde = Mätpunkt närmare kusten vid Stenshuvud
Yttre värde = Mätpunkt längre ut i havet utanför Yngsjö

Halt av totalkväve (µmol/l) vid Yngsjö (medelvärde under året).

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet:
23,0 µmol/l (2020)
Utgångsvärde:
20,0 µmol/l (2006)

Kommentar

Statusklassningen när det gäller näringsämnen i kustvattnet var god för den yttre mätpunkten, men bara måttlig vid den inre. Även övriga mätstationer längre österut i Hanöbukten har måttlig status och ligger långt ifrån det uppsatta målet i EU:s vattendirektiv.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19