Gå direkt till sidans innehåll

Syrgashalt i bottenvattnet

Indikator SE. 2.6. 3

En för stor tillförsel av näringsämnen (främst kväve) från bl.a. lantbruket ger en ökad tillväxt av alger i havet. Den ökade algtillväxten minskar siktdjupet och kan skapa syrefria bottnar (bottendöd) genom att syre förbrukas vid nedbrytningen och sedimenteringen av alger.

Halt av syrgas i bottenvattnet (15-17 m) vid Yngsjö (medelvärde över året)

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring
Senaste värdet:
6,71 ml/l (2020)

Kommentar

Ingen direkt trend kan uttydas. Syrgashalten är generellt sett ganska bra i Hanöbukten, men målet är givetvis ändå att den ska höjas ytterligare.
I området finns inga bottnar där normalt sett syrestagnation inträffar.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19