Gå direkt till sidans innehåll

Syrgashalt i bottenvattnet

Indikator SE. 2.6. 3

En för stor tillförsel av näringsämnen (främst kväve) från bl.a. lantbruket ger en ökad tillväxt av alger i havet. Den ökade algtillväxten minskar siktdjupet och kan skapa syrefria bottnar (bottendöd) genom att syre förbrukas vid nedbrytningen och sedimenteringen av alger.

Halt av syrgas i bottenvattnet (15-17 m) vid Yngsjö (medelvärde över året)

Rad-id Datum Värde (ml/l)

0

2003

8,07

1

2005

7,80

2

2006

8,03

3

2007

7,50

4

2008

7,75

5

2009

7,76

6

2010

7,99

7

2011

7,60

8

2012

8,26

9

2013

8,04

10

2014

7,52

11

2015

7,62

12

2016

7,46

13

2017

7,07

14

2018

7,76

15

2019

7,73

16

2020

6,71

Datakälla: Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten

Kommentar

Ingen direkt trend kan uttydas. Syrgashalten är generellt sett ganska bra i Hanöbukten, men målet är givetvis ändå att den ska höjas ytterligare.
I området finns inga bottnar där normalt sett syrestagnation inträffar.

Kontakt
Uppdaterad: 2022-09-19