Gå direkt till sidans innehåll

Inventering av enskilda avlopp

Indikator SE. 2.5.6. 1

Inventering av enskilda avlopp

Datakälla: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet:
86 stycken (2022)

Kommentar

I kommunen finns det många hushåll som har egen avlopprening. En del har direktutsläpp och andra har rening. Rening med infiltration fungerar bara upp till 15 år sedan är anläggningen igensatt. Våra inventeringar visar att 60-65 % av de inventerade avloppen saknar tillräcklig rening. Därför är viktigt att fortsätta inventera statusen på enskilda avlopp och ställa krav på bättre rening.

Uppdaterad: 2023-03-08