Gå direkt till sidans innehåll

Inventering av enskilda avlopp

Indikator SE. 2.5.6. 1

Inventering av enskilda avlopp

Rad-id Datum Värde (stycken)

0

2014

207

1

2015

360

2

2016

408

3

2017

719

4

2018

396

5

2019

469

6

2020

527

7

2021

396

8

2022

86

Datakälla: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentar

I kommunen finns det många hushåll som har egen avlopprening. En del har direktutsläpp och andra har rening. Rening med infiltration fungerar bara upp till 15 år sedan är anläggningen igensatt. Våra inventeringar visar att 60-65 % av de inventerade avloppen saknar tillräcklig rening. Därför är viktigt att fortsätta inventera statusen på enskilda avlopp och ställa krav på bättre rening.

Uppdaterad: 2023-03-08